Technologie tworzące rynek pracy przyszłości

Świat rozwija się coraz szybciej. Przemiany technologiczne i społeczne mają wpływ nie tylko na to, jak żyjemy i odpoczywamy, ale przede wszystkim na to, jak pracujemy i czym się zajmujemy. Z roku na rok wiele zawodów bezpowrotnie zanika, a w ich miejsce pojawiają się nowe, których istnienia jeszcze niedawno nawet nie mogliśmy sobie wyobrazić. Obecnie coraz trudniej spotkać ludwisarza czy zecera, jednak liczba operatorów dronów czy też drukarzy 3D rośnie z każdym rokiem.

W Enky Consulting jesteśmy zawsze na bieżąco z przemianami gospodarczymi i technologicznymi. A ponieważ od niedawna współpracujemy również z instytucjami edukacyjnymi i uczelniami wyższymi, temat kształcenia nowych kadr pracowniczych zaczął wykraczać poza obszar beletrystycznej futurologii w stylu Lema i Asimova, stając się realnym dylematem stojącym przed naszymi klientami.

W odpowiedzi na problem nadchodzących zmian na rynku pracy postanowiliśmy przyjrzeć się dominującym nurtom. Chcemy wskazać obszary, które w naszej opinii, dzięki nowym technologiom mogą być przyszłością rynku pracy, wraz z umiejętnościami, które trzeba będzie posiadać, aby skutecznie się w nich rozwijać.

Automatyzacja i AI

Przede wszystkim postanowiliśmy skupić się na stosunkowo krótkiej, bo około 10-letniej perspektywie. Dużym wsparciem okazał się raport amerykańskiej firmy informatycznej, według którego kluczowy wpływ na rynek pracy w tej perspektywie czasowej będą mieć automatyzacja sztuczna inteligencja. W związku z coraz szerszą gamą powtarzalnych zadań, które będą mogły być wykonywane przez maszyny, ludzka praca będzie związana z ich wspieraniem oraz konserwacją, a także projektowaniem lub nadzorem procesów produkcyjnych czy przetwórczych.

Autorzy raportu wskazują, że dzięki odciążeniu nas przez roboty, znacznie ważniejsza stanie się kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz szeroko pojęta “ciekawość świata”. Szczególnie, że technologia nie tylko rozwiązuje problemy, ale również tworzy kolejne, których często nie dało się wcześniej przewidzieć. Pracownicy będą tym samym zmuszeni nie tylko do ciągłego rozwiązywania zaskakujących komplikacji, ale także do szukania nowych metod zastosowania nowych technologii i ich monetyzacji.

W Polsce automatyzacją zagrożonych jest około 40% wszystkich miejsc pracy, a we wszystkich krajach należących do OECD (Organizacja Współpracy i Rozwoju) jest to nawet ok. 57%, jak podaje raport „Aktywni+” stworzony przez Gumtree. Z kolei badacze z Uniwersytetu w Oxfordzie opracowali szacunki pozwalające przeanalizować zawody, które są najbardziej podatne na wygaśnięcie.

Zawody zagrożone zaniknięciem/ ryzyko automatyzacji

Najbardziej zagrożone są więc przede wszystkim zawody związane z logistyką i transportem, pracą biurową i urzędniczą, sprzedażą i handlem, a także przemysłem i przetwórstwem. Co więc może pojawić się w ich miejsce?

Logistyka i transport

Według raportu PwC „Shifting patterns” największy wpływ na branżę logistyczną będą miały technologie Internet Of Things, standaryzacja systemów IT, big data, technologie chmurowe, blockchain, robotyzacja, autonomiczne samochody, drony i druk 3D. W dużej mierze wskazane zakresy będą wspomagać firmy w obszarze łańcucha dostaw, wsparcia klienta, a także koordynować współpracę horyzontalnie i wertykalnie między działami i przedsiębiorstwami na rynku.

Zwaody przyszłości - Logistyka i transport

Praca biurowa

Jak wskazywaliśmy w naszym raporcie na temat pracy zdalnej, a z czym zgadza się również Forbes w swojej analizie, konieczność pracy z biura, szczególnie w erze post-COVIDowskiego świata, będzie konsekwentnie zanikać. Oczywiście, trudno będzie ją wyeliminować w pełni, jednak już teraz pojawiają się coraz to nowsze narzędzia pozwalające na zarządzanie biurem w przestrzeni wirtualnej. Digitalizacja komunikacji i dokumentów postępuje, czego przykładem są firmy zajmujące się wdrażaniem elektronicznego obiegu dokumentów czy systemów do rozpoznawania danych z faktur, przechowywania ich w archiwach online, a także inteligentnego i maksymalnie zautomatyzowanego zarządzania finansami. Przykładem może być m.in. zaprzyjaźniony z nami warszawski start-up Scanye dostarczający rozwiązania dla biur rachunkowych.

Biura przyszłości będą zarządzane przez menadżerów umiejących zarządzać odpowiednimi technologiami, zamiast delegować proste czynności na nisko wykwalifikowaną kadrę. Niezbędny będzie przede wszystkim zmysł innowacyjności, wiedza na temat istniejących rynkowych rozwiązań i infrastruktury IT.

Przemysł i przetwórstwo

Do 2030 robotyzacja zlikwiduje około 20 milionów miejsc pracy w sektorze przemysłowym na całym świecie. To około 8,5% wszystkich miejsc pracy w tym sektorze. W konsekwencji spadnie zapotrzebowanie na nisko wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych, jednak wzrośnie priorytet umiejętności związanych z rozwiązywaniem złożonych problemów, krytycznym myśleniem, podejmowaniem decyzji oraz analizą i oceną systemów. Analitycy na przykładzie transformacji miejsca pracy z mechanika maszynowego na inżyniera elektroniki wskazują, że istnieje nawet 20% luka w umiejętnościach, która będzie musiała być uzupełniona:

transformacja stanowsika - luka umiejętności

Istotną rolę w sektorze odegra również dynamicznie rozwijająca się technologia Internet of Things i 5G. Już teraz coraz popularniejsze są usługi polegające na optymalizacji efektywności procesów w celu m.in. ograniczania strat w procesach produkcji i logistyki wewnętrznej. Również polskie firmy coraz chętniej dostarczają tego typu rozwiązania, czego przykładem są firmy wykorzystujące IoT do lokalizacji towaru i wózków widłowych w magazynach. Rosnąca popularność tej technologii z pewnością zwiększy zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu analizy danych i ekspertów od IoT.

Badacze z Cisco zgodnie wskazują, że w związku z rozwojem technologii zrobotyzowane fabryki obsługiwać będzie kadra złożona z pracowników o rozwiniętych umiejętnościach technicznych, jednak największe braki w firmach produkcyjnych pojawią się na stanowiskach, w których wymagana jest umiejętność negocjacji, perswazji, zarządzania oraz zorientowanie na obsługę klienta.

Inne rynki

Oprócz tego z pewnością warto śledzić rozwój takich branż jak usługi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, drukarek 3D, blockchain czy wirtualnej rzeczywistości. Intensywnie rozwijają się także branże elektromobilności oraz zastosowań nowych technologii w rolnictwie. Każdy z tych tematów niesie ze sobą niezwykłe przemiany na rynku pracy.

Jako Enky Consulting już teraz realizujemy projekty w wielu z poniżej wymienionych obszarów, dlatego też zachęcamy do rozwijania kompetencji zarówno studentów, jak i kadrę dydaktyczną polskich uczelni. Warto pamiętać, że w związku z naszym doświadczeniem jesteśmy w stanie służyć konsultacją w tym zakresie, dlatego tym bardziej zachęcamy do kontaktu nie tylko administracje placówek edukacyjnych, ale również przedstawicieli organizacji studenckich.

Technologie przyszłości na rynku pracy

Oczywiście nie tylko innowacje i nowa technologia wpływają przełomowo na dzieje ludzkości. W ciągu kolejnej dekady świat będzie mierzył się z wyzwaniami takimi jak przemiany polityczne, makroekonomiczne, społeczne, kulturalne i biznesowe. Starzejące się społeczeństwa, migracje, eksploracja kosmosu, ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem, odkrywanie wirtualnej rzeczywistości, rozwój biotechnologii czy komputerów kwantowych mogą w kolejnych latach zmienić życie jakie znamy. Wiele z nich jednak wykracza poza założony 10-letni horyzont. Dlatego też, żeby zachować maksymalnie zwięzły charakter powyższego artykułu, postanowiliśmy skupić się przede wszystkim na zawodach związanych z rozwojem technologicznym.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł będzie przydatny zarówno dla młodego czytelnika przy wyborze ścieżki edukacyjnej, jak również dla przedstawicieli uczelni wyższych przy tworzeniu swojej oferty edukacyjnej. Zdajemy sobie sprawę, że chcąc zachować kompaktowość przekazywanych wniosków, nie daliśmy rady pogłębić każdego z poruszonych tematów. Zainteresowanym polecamy zapoznanie się przede wszystkim z raportami i opracowaniami naukowymi:

 • Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne: The Future Of Employment – How Susceptible Are Jobs To Computerisation?
 • Gumtree: Aktywni+ Przyszłość rynku pracy
 • Oxford Economics, CISCO: The A.I. Paradox – How Robots Will Make Work More Human
 • Oxford Economics: How Robots Change The World – What Automation Really Means For Jobs And Productivity
 • PwC: Shifting patterns – The future of the logistics industry
 • PwC: Workforce of the future – The competing forces shaping 2030

Jako Enky Consulting codziennie mierzymy się nowoczesnymi technologiami i zmianami na rynku. Świadczymy usługi doradcze z zakresu innowacji i zarządzania, a nasze kompetencje obejmują m.in. wprowadzanie automatyzacji i narzędzi przemysłu 4.0 do firm.

Napisz do nas, jeżeli Twoja organizacja mierzy się z którymkolwiek z powyższych wyzwań. Chętnie doradzimy i wdrożymy najlepsze rozwiązanie.

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach i optymalizacja stron www (SEO – Search Engine Optimization)

Pozycjonowanie dąży do osiągnięcia jednego celu – zajęcia jak najwyższej możliwie pozycji w wyszukiwarkach internetowych dla określonych słów kluczowych.  

Jesteśmy w stanie wskazać aktualnie trzy konkretne typy strategii SEO:  

 • Optymalizacja na stronie (eng. On-Page Optimization) odnosi się do wszystkich środków podjętych bezpośrednio w ramach strony internetowej tak, aby umocnić jej pozycję w rankingach wyszukiwania.  

  Między innymi, chodzi tutaj o zadbanie o odpowiednie treści na stronie. Na przykład, ważna jest optymalizacja tekstu – zbudowanie go wokół jednego słowa kluczowego w najlepszy możliwy sposób. Eksperci zalecają także optymalizację grafik i filmów, dostosowanie ich do treści zawartych w tekście, ale także o odpowiednie ich nazwy. 

  Ważna jest odpowiednia struktura – dodawanie nagłówków, tagów, zadbanie o pogrubienia czy pochylenia danych elementów.  

  Jeśli chodzi o On-page Optimization, ważne też między innymi są meta-tytuły, meta-opisy i meta-tagi, które mają wpływ na działanie wyszukiwarek. Są to tagi HTML, które zawierają i “podsumowują” treści znajdujące się na stronie. Pomagają zapewnić kooperację słów kluczowych i poruszanych tematów.  

 • Optymalizacja poza stroną (eng. Off-Page Optimization) odnosi się do wszystkich działań, które mogą zajść poza stroną, a działać na korzyść jej pozycji w rankingach wyszukiwarki. 

  Tutaj popularne są takie praktyki jak Link Building, którego głównym celem jest otrzymywanie tzw. backlinków, czyli linków do danej strony internetowej pozycjonowanych na innej, autoryzowanej i zaufanej stronie. Po sukcesywnym umieszczeniu takiego backlinku, promowana przez nas witryna internetowa jest bardziej widoczna w Internecie i przyciąga większą ilość klientów. 

  Ważne są też tutaj działania takie jak dbanie o sam wizerunek marki: pojawianie się na związanych z daną dziedziną wydarzeniach, występowanie w podcastach, uzyskiwanie recenzji czy „gościnne” napisanie treści dla innej strony internetowej. 

 • Optymalizacja techniczna (eng. Technical Optimization) odnosi się do optymalizacji strony internetowej i serwerów tak, by były one łatwiej oraz częściej wyszukiwane, sprawdzane i indeksowane przez boty, co przyczynia się do ugruntowania jej pozycji w rankingach.  

  Pod uwagę warto wziąć po pierwsze szybkość serwera i ładowania strony, kod źródłowy i odpowiedni adres IP, który powinien być indywidualny dla każdego projektu – w ten sposób Google i inne wyszukiwarki odbierają każdy element jako unikatowy.  

  Następnym czynnikiem jest projekt, czy też konstrukcja danej strony. Tutaj należy zadbać między innymi o optymalizację strony pod kątem urządzeń tak, aby jej rozmiar był dostosowany do ekranu zarówno na komputerach, jak i telefonach. Odnosi się to także do wielkości plików na stronie.  

  O optymalizację techniczną można zadbać także poprzez strukturę wewnętrzną, aby zapewnić jasną i klarowną hierarchię strony i pasków menu. Generalnie, im mniej poziomów w hierarchii danej strony, tym szybciej bot jest w stanie przejść przez wszystkie pod-strony i je zaindeksować. 

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami,
wyślij e-mail na adres kontakt@enkyconsulting.com