Definicja innowacji, czyli kilka słów o teorii

Krótka, kilku zdaniowa definicja nie pokaże złożoności zagadnienia innowacji, a bez tego trudno nam będzie pójść dalej. Dlatego tym wpisem, raz a porządnie, chcemy innowację pokazać w ujęciu teoretycznym. Innowacja w ujęciu ekonomicznym po raz pierwszy została opisana przez J.A. Schumpetera już̇ w pierwszej połowie XX wieku (1911r.). Ten austriacki ekonomista wskazał, że aby utrzymać wysoką pozycję konkurencyjną na rynku, przedsiębiorstwa muszą wykazywać́ się̨ innowacyjnością. Zdefiniował on pięć przypadków zmian w organizacjach, które mogą być uznane za innowacje, takich jak np. wprowadzenie nowego produktu na rynek lub wprowadzenie nowej metody produkcji.