Procesy biznesowe a zrównoważony rozwój – jak optymalizacja procesów wpływa na środowisko i społeczeństwo

Obecnie, coraz więcej przedsiębiorstw jest świadomych konieczności prowadzenia swojej działalności w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyli zachowując równowagę między aspektami ekonomicznymi, społecznymi jak i środowiskowymi. Jednym z ważniejszych narzędzi w tym obszarze są procesy biznesowe, które prowadzą do realizacji zamierzonego celu biznesowego.

W dzisiejszym artykule przedstawimy co firmy mogą zyskać dostosowując procesy biznesowe do zasad zrównoważonego rozwoju oraz pokażemy jakie narzędzia i metody stosować, aby usprawnić te procesy przy zachowaniu pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju to zestaw działań opracowanych w 2015 roku przez przywódców 193 krajów ONZ i przyjęty jako dokument „Przekształcamy nasz świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Głównym celem jest zachowanie równowagi na trzech płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i środowiskowej, a potrzeby obecnego pokolenia powinny być zaspokajane w sposób nieinwazyjny dla przyszłych pokoleń.

Wspomniany Dokument zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (angl. Sustainable Development Goals SGDs), które wśród kluczowych, dla planety i ludzkości, wyróżniają następujące obszary: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo.

Korzyści płynące z dostosowania procesów biznesowych do zasad zrównoważonego rozwoju

Dostosowanie procesów biznesowych do zasad zrównoważonego rozwoju niesie za sobą szereg korzyści takich jak:

  • Oszczędność zasobów

Dzięki optymalizacji procesów biznesowych przyczyniamy się do zmniejszonego zużycia energii, wody, surowców jak i innych zasobów, co w konsekwencji rzutuje również na spadek kosztów operacyjnych oraz słabszy negatywny wpływ na środowisko naturalne.

  • Poprawa wizerunku firmy

W dzisiejszych czasach klienci często przykuwają dużą uwagę do wartości związanych ze zrównoważonych rozwojem, przez co firmom dbającym o środowisko i społeczność dużo łatwiej jest zdobyć zaufanie i lojalność swoich klientów.

  • Mniejsze ryzyko prawne

Obecnie, wyraźnie zauważalny jest wzrost kontroli działalności firm w kontekście respektowania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz prac pracowniczych. Poprzez dostosowanie procesów biznesowych do celów zrównoważonego rozwoju stajemy się mniej narażeni na ewentualne konflikty oraz kary wynikające z nadmiernego zanieczyszczania środowiska czy nieodpowiedniego traktowania pracowników.

  • Lepsza jakość życia pracowników

Kolejnym, równie ważnym aspektem jest inwestycja w swoich pracowników. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (ang. work-life balance) powoduje wzrost motywacji oraz u pracowników, a ponadto czują się oni bardziej związani z firmą.

Obraz - przyjmowanie nowych metod zarządzania w firmie w świecie Vuca, Enky Consulting

Narzędzia i metody stosowane do usprawnienia procesów biznesowych przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju

Istnieje wiele metod i narzędzi, które warto stosować w celu usprawnienia procesów biznesowych przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Oto kilka przykładów:

  • Środowiskowa ocena cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment)

LCA - jest popularną techniką wykorzystywaną do zbadania aspektów środowiskowych danego produktu oraz jego potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Ważne jest, aby nie skupiać się jedynie na produkcie finalnym, ale również na całym procesie zaczynającym się od pozyskania czy wytworzenia surowca, przez produkcję, użytkowanie, a kończącym się na finalnej utylizacji.

  • Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych

Jest wiele metod optymalizacji procesów biznesowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do minimalizacji odpadów i efektywnej alokacji zasobów (np. Lean Management), pozwalając przy tym na redukcję kosztów operacyjnych. To samo tyczy się zastosowania odpowiedniej technologii pozwalającej na automatyzację części procesów.

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

CSR - jest jedną ze strategii zarządzania, która kładzie nacisk na interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z pracownikami, w działaniach przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność społeczna, to inwestowanie w kapitał ludzki, ochronę środowiska oraz odpowiednią komunikację zewnętrzną swoich działań, co pozytywnie przekłada się na wzrost konkurencyjności i formowanie sprzyjających warunków dla zrównoważonego rozwoju.

  • Projektowanie zrównoważone (ang. Sustainable Design)

Jest to metoda projektowania, która uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju. Jego głównymi celami są: wysoka trwałość i długowieczność produktów, wykorzystywanie surowców odnawialnych, możliwość recyclingu oraz naciska na energooszczędność, społeczeństwo i ekologię. Projektowanie zrównoważone oznacza maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu procesów na środowisko naturalne.

Podsumowując

Podsumowując, w dzisiejszych czasach zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych elementów strategii biznesowych, a optymalizacja procesów biznesowych może być idealnym narzędziem do realizacji celów zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie cyfrowej transformacji biznesowej lub wdrażania nowoczesnych metod zarządzania w swojej firmie, skontaktuj się z nami i umów na bezpłatne spotkanie, gdzie omówimy Twoje potrzeby i możliwe rozwiązania. Jako Enky Consulting od 7 lat skutecznie wdrażamy nowe technologie, innowacje i optymalizacje procesów biznesowych dla firm z każdego obszaru działalności.

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami,
wyślij e-mail na adres kontakt@enkyconsulting.com