Oferta

Zarządzanie Innowacją

 • Scouting i poszukiwanie innowacji
 • Selekcja projektów innowacyjnych
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi
 • Portfolio innowacji

Zarządzanie Projektami

 • Doradztwo w obszarze zarządzania projektami
 • Tworzenie PMO i zarządzanie projektami
 • Interim – usługi zarządzania projektami

Doradztwo Biznesowe

 • Transformacja Digital
 • Studium Wykonalności
 • Analizy Rynkowe, Finansowe i Konsumenckie
Zarządzanie Projektami
Twojej firmie brakuje zasobów, wiedzy lub kompetencji w zarządzaniu projektami innowacyjnymi? Skontaktuj się z nami, a my pokażemy Ci jak planować i koordynować. Od lat specjalizujemy się w zarządzaniu projektami. Posiadamy certyfikację PMP® oraz PRINCE2®. Pracujemy zarówno w metodyce predyktywnej, jak i zwinnej.

Oprócz kompleksowej usługi prowadzenia projektów, chętnie doradzamy firmom w zakresie zarządzania projektami. Pokażemy Ci, w jaki sposób tworzyć oraz skalować metodyki PM w Twojej organizacji oraz jak skutecznie budować strategie biura zarządzania projektami (PMO). Po co? Dzięki takiemu podejściu zwiększasz efektywność organizacji i skuteczność realizacji projektów.

Większość projektów kończy się porażką, brakiem pełnej realizacji lub przekroczonymi harmonogramem i budżetem. Z czego to wynika? Stoi za tym złe zarządzanie.

Wszystkie prowadzone przez projekty nas zakończyły się sukcesem. Nauczymy Cię, jak sprawić, aby w Twojej organizacji było tak samo.

Zarządzanie Innowacją
Kompleksowo wspieramy działy innowacji, budujemy zarówno modele otwarte jak i zamknięte. Posiadamy kompleksową wiedzę, świeże spojrzenie i ekspertyzę w egzekucji.

W ramach modelu otwartego tworzymy strategie jak współpracować z dostawcami zaawansowanych technologii, startupami i innymi podmiotami w lokalnym ekosystemie innowacji.

Oferujemy wsparcie kompleksowe end-to-end w zarządzaniu innowacją:

 • Poszukujemy
 • Selekcjonujemy
 • Wdrażamy
Przez 3 lata naszej działalności stworzyliśmy cały ekosystem innowacji.

Mamy szerokie portfolio setek zróżnicowanych rozwiązań innowacyjnych, projektów, technologii i inicjatyw biznesowych. Identyfikujemy wyzwania biznesowe w przedsiębiorstwach i rozwiązujemy je poprzez technologię. Łączymy firmy szukające innowacji z tymi, które je oferują.

Dzięki różnorodnym projektów, rozwinęliśmy szeroki wachlarz technologii. Specjalizujemy się w digitalizacji, automatyzacji, robotyce oraz narzędziach i rozwiązaniach przynoszących korzyści biznesowe przedsiębiorstwom.

Doradztwo Biznesowe
Na początku swojej działalności skupialiśmy się na kompleksowej analizie rynkowej, finansowej i konsumenckiej dla ściśle określonych wyzwań klientów. Po kilku latach realizacji projektów analitycznych, doradztwo biznesowe jest nie tylko dopełnieniem, ale przede wszystkim stałym i niezbędnym elementem wszystkich świadczonych przez nas usług.

Doradztwo biznesowe pełni szczególną rolę w uzupełnianiu usług zarządzania projektami i zarządzania innowacją.

W ramach oferowanych przez Enky usług analizy biznesowej wyróżniamy:

 • analizę finansową (estymacje dotyczące przepływów, cash flow analysis, what if analysis, analiza wrażliwości)
 • analizę rynku (dynamika rynkowa, segmentacja, czynniki kreacji wartości, estymacja popytu i podaży, badania konsumenckie)

Oferujemy również doradztwo w postaci Studium wykonalności, które łączy w sobie zarówno analizę finansową, analizę rynku i konsumenta, jak i stwierdza, czy dany projekt i inicjatywa ma sens biznesowy. Ustalamy zgodność projektu ze strategią firmy, oferujemy analizę prawną.