Metody Optymalizacji Procesów Biznesowych

Ogólnie przyjęte strategie przeprowadzania i ukierunkowania procesów optymalizacji przedsiębiorstwa, są nazywane Metodami Optymalizacji Procesów Biznesowych, które powinny być dostosowane do profilu i charakterystyki przedsiębiorstwa. Przyjęcie metody lub metod, optymalizacji pomaga Tobie w zarządzaniu i kierowaniu całym procesem optymalizacji i polepszania wybranych procesów w przedsiębiorstwie, poprzez posiadanie spójnego kanonu wartości i norm jakich należy poszukiwać, przez to łatwiej jest dostrzegać potencjalne miejsce do zmiany i optymalizacji w łańcuchu procesowym, która będzie zgodna z filozofią firmy. 

By dowiedzieć się, dlaczego optymalizacja procesów biznesowych, jest kluczowa w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej, zapraszam do zgłębienia artykułu naszej ekspertki Moniki Godyń. W tym artykule zostaną zgłębione metody tychże optymalizacji, czyli najprościej rzecz ujmując filozofie za nimi stojące. 

Dla kogo jest optymalizacja procesów biznesowych?

Odwołując się do Autorytetu w tej dziedzinie W. Edwarda Deminga ‘’Jeśli nie możesz opisać tego, co robisz jako procesu, nie wiesz, co robisz”, każda czynność jaka jest wykonywana podczas pracy, może być przedstawiona w formie pewnego procesu biznesowego, który jak to proces, może zostać wykonany lepiej. Sprawia to, że nie istnieje podmiot, dla którego nie można zastosować z powodzeniem odpowiedniej optymalizacji. Metody te są odpowiednie dla wszystkich rodzajów firm, bez względu na branżę i wielkość przedsiębiorstwa. Te same metody mogą być stosowane z podobnym skutkiem w małym rodzinnym przedsiębiorstwie, jak i globalnej korporacji, zatrudniającej tysiące pracowników, ponieważ w Metodach Optymalizacji Procesów Biznesowych, nie chodzi tylko o wielomilionowe inwestycje, lecz o małe kroczki, które niwelują np. irytację z powodu umieszczania daty w złym miejscu na dokumencie. Procesy te są dla Ciebie, jeśli tylko pragniesz, by Twoja praca stała się łatwiejsza i mniej pracochłonna, dzięki czemu będziesz mógł przeznaczyć więcej czasu, na rzeczy prawdziwie wartościowe. 

 

Czym są metody optymalizacji procesów biznesowych?

Są to strategie, filozofie, idee, zbiory wartości i przekonań wyznaczające kierunek ciągłego postępowania optymalizacyjnego. Stosowanie tych strategii przyczynia się do polepszania całościowej wydajności przedsiębiorstwa i minimalizacji kosztów, poprzez optymalizacje już posiadanych zasobów, co w łatwy sposób prowadzi do polepszania swojej przewagi konkurencyjnej względem konkurentów. Metody optymalizacji nie wykluczają się nawzajem, a wręcz przeciwnie, ponieważ bardzo często dopełniają się i razem tworzą lepszą całość np. skoro szukamy minimalizacji marnotrawstwa czasu podczas działań logistycznych, aby wszystko było dograne, jak w szwajcarskim zegarku, możemy sprawdzić czy w samym zegarku jakaś część się nie przetarła albo nie poluzowała, spowalniając cały skomplikowany mechanizm. 

 

Lean Management

Głównym celem “Smukłego Zarządzania” jest zwiększenie efektywności i rentowności przedsiębiorstwa poprzez redukcję marnotrawstwa i zwiększenie jakości produktów i usług. Lean Management opiera się na kilku głównych zasadach, takich jak: eliminacja marnotrawstwa pod względem wykonywanych działań, procedur wewnętrznych i zasobów, ciągłe doskonalenie, uwzględnianie potrzeb klienta oraz współpraca i wsparcie pracowników. 

Lean Management jest często stosowany w różnych branżach, takich jak produkcja, logistyka, usługi czy finanse, aby usprawnić procesy i osiągnąć lepsze wyniki. Jest to szczególnie ważne w czasach dynamicznej zmiany i rosnącej konkurencji, gdy firmy muszą stale się dostosowywać i usprawniać, aby utrzymać się na rynku, szczególnie przydatne w ramach tej filozofii jest narzędzie Lean Canvas. 

Just-in-time

„Na czas” to filozofia zarządzania produkcją, która polega na dostarczaniu materiałów, komponentów i produktów dokładnie w momencie, gdy są one potrzebne, a nie wcześniej. Celem tej filozofii jest minimalizacja marnotrawstwa i zwiększenie efektywności i rentowności produkcji. Dzięki stosowaniu tej filozofii, firmy mogą zwiększyć swoją elastyczność i szybko reagować na zmiany rynku, a także zwiększyć swoją efektywność i rentowność. 

Just-in-Time jest szczególnie ważne w branżach, takich jak produkcja, logistyka i handel, gdzie ważne jest, aby materiały i produkty były dostarczane w odpowiednim czasie i ilości, bez nadmiaru magazynowania i marnotrawstwa. Jest to filozofia, która pozwala firmom dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku i zwiększać swoją konkurencyjność. 

optymalizacja-biznesu-klucz-do-sukcesu

Kaizen

Jest to japońska filozofia zarządzania, która opiera się na ciągłym doskonaleniu i ulepszaniu procesów i produktów. Filozofia ta została opracowana po drugiej wojnie światowej w Japonii i stała się jednym z głównych elementów japońskiej filozofii sukcesu gospodarczego. 

Kaizen oznacza dosłownie „ciągłe doskonalenie” i jest filozofią, w której każdy pracownik, bez względu na swoje stanowisko, jest odpowiedzialny za ciągłe ulepszanie swoich procesów i działań. Celem tej filozofii jest zwiększenie wydajności i jakości produktów oraz usług, a także zwiększenie zadowolenia klientów. Opiera się na kilku głównych zasadach, takich jak: eliminacja marnotrawstwa, ciągłe doskonalenie, uwzględnianie potrzeb klienta i współpraca i wsparcie pracowników. Jest to filozofia, która jest stosowana w wielu branżach, takich jak produkcja, logistyka, usługi czy finanse, aby zwiększyć efektywność i rentowność przedsiębiorstwa. Takie podejście sprawia, że każdy jest odpowiedzialny za zmianę, co przekłada się na decentralizację decyzji i lepsze dostosowanie do konkretnych warunków działania i klientów. 

Podsumowując

Pomimo tego, że te filozofie mogą wydać się obce, skomplikowane i oderwane od rzeczywistości, to każde mówi w gruncie rzeczy o tym samym, czyli o obserwacji tego co jest wokół, i jak to zrobić ‘bardziej’ optymalnie, żeby Twoje procesy były mniej skomplikowane i bardziej wydajne, a zasoby nie były marnotrawione. Kroki w celu optymalizacji, mogą być na wyciągnięcie ręki, bo może akurat miejsce na zszywacz, jest ustawione za daleko i wiecznie trzeba wstawać, by po niego sięgnąć… W celu zapoznania się z bardziej dokładnymi narzędziami do optymalizacji procesów biznesowych, zachęcam do artykułu eksperta Marcina Dominiaka. 

Metody Optymalizacji Procesów Biznesowych są szczególnie ważne w obecnych czasach, gdzie konkurencja jest coraz większa, a wymagania rynku stale się zmieniają. Dlatego też jako Enky Consulting wspieramy naszych Klientów w stałym doskonaleniu procesów i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, aby pomagać im w utrzymaniu się na rynku i ciągłym osiąganiu lepszych wyników. 

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami,
wyślij e-mail na adres kontakt@enkyconsulting.com