Maksymalizacja ROI: Jak zmierzyć sukces Twojej cyfrowej transformacji biznesowej?

Transformacje biznesowe są poważnym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa działające na dzisiejszym rynku. Technologia rozwija się bardzo szybko, a najnowsze innowacje pomagają usprawniać pracę przedsiębiorstw i pozytywnie wpływają na efektywność ich działania. Jednak, aby takie transformacje były efektywne, nie mogą być one jedynie wynikową postępu technologicznego, ale muszą spełniać określone cele i być dopasowane do potrzeb danej działalności. Aby inwestycja miała sens powinna ona przynosić zamierzone zyski.

W tym artykule chcemy przedstawić Państwu najważniejsze kroki, które pozwolą na maksymalizację ROI oraz pozwolą zmierzyć sukces transformacji biznesowej.

Return on Investment (ROI)

Zwrot z inwestycji to nic innego, jak wskaźnik rentowności, który określa jaki zysk osiągnie przedsiębiorstwo z przeprowadzonej inwestycji. Aby wyliczyć ROI można używać formuł matematycznych, jednak w przypadku transformacji cyfrowej sztywne i uniwersalne wyliczenia oraz kalkulacje nie są miarodajne. Jak zatem sprawdzić opłacalność takich inwestycji?

ROI

Krok 1: Określenie celu transformacji cyfrowej, aby wyznaczyć cel ROI

Przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć cel transformacji, tak aby cały zespół mógł działać w jednym, zdefiniowanym celu. Koncentracja na jednym obszarze, pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów i odpowiednie działania strategiczne. Na przykład jeśli przedsiębiorstwo chce zoptymalizować działanie systemu operacyjnego służącego do zarządzania magazynem, pomiarem zwrotu z inwestycji będzie zysk uzyskany dzięki konkretnym usprawnieniom płynącym z przeprowadzonych zmian.

cel ROI

Krok 2: Ocena struktury finansowej przedsiębiorstwa

W celu przeprowadzenia efektywnej transformacji należy przeanalizować:

  • Jakie działania przeprowadzane dotychczas były i są opłacalne finansowo?
  • Czy są obszary, które wymagają inwestycji środków?
  • Czy są obszary, które wymagają redukcji wydatków?
  • Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone, aby obecna struktura finansowa była dostosowana do transformacji cyfrowej?

Krok 3: Wybierz właściwe wskaźniki, aby zmierzyć ROI

W zależności od obszaru transformacji biznesowej, należy wybrać odpowiednie wskaźniki, aby poprawnie zmierzyć zysk z inwestycji. Poniższa infografika prezentuje 5 różnych obszarów, dla których zaproponowane zostały spersonalizowane metryki.

wslazniki

Krok 4: Wyznacz konkretne terminy i okresy pomiaru ROI

W zależności od obszaru transformacji biznesowej, należy wybrać odpowiednie wskaźniki, aby poprawnie zmierzyć zysk z inwestycji. Poniższa infografika prezentuje 5 różnych obszarów, dla których zaproponowane zostały spersonalizowane metryki.

Krok 5: Stale sprawdzaj wartość ROI

Stwierdzenie, czy transformacja cyfrowa jest skuteczna jest trudne i niejednoznaczne. Należy regularnie sprawdzać wartość ROI na przestrzeni dłuższych i krótszych okresów czasu, aby zdefiniować, czy przyjęta strategia jest odpowiednia. Transformacja cyfrowa to długi, wieloetapowy proces, który często przynosi zamierzone efekty w długookresowej perspektywie działania przedsiębiorstwa.

analiza

Wzór na obliczenie ROI w procesie transformacji cyfrowej.

wzór ROI

Wskaźnik ROI jest bardzo ważnym elementem w transformacji cyfrowej. Dzięki temu indeksowi przedsiębiorstwa mogą wiedzieć, jak skuteczne są ich inwestycje. Wysoki zwrot z inwestycji pokazuje, że strategia inwestycyjna firmy jest jasna i zmierza we właściwym kierunku, niski zwrot lub nieopłacalność inwestycji wskazuje, że należy przeprowadzić aktualizację opracowanej strategii. Należy pamiętać, że analizę ROI należy połączyć z porównaniem innych wskaźników, aby mieć obiektywny obraz sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa i wyciągać właściwe wnioski.

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie cyfrowej transformacji biznesowej lub wdrażania nowoczesnych metod zarządzania w swojej firmie, skontaktuj się z nami i umów na bezpłatne spotkanie, gdzie omówimy Twoje potrzeby i możliwe rozwiązania. Jako Enky Consulting od 7 lat skutecznie wdrażamy nowe technologie, innowacje i optymalizacje procesów biznesowych dla firm z każdego obszaru działalności.

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami,
wyślij e-mail na adres kontakt@enkyconsulting.com