Jak wykorzystać zarządzanie zasobami ludzkimi do skutecznego zarządzania transformacją biznesową?

Transformacja biznesowa jest kluczowym procesem dla każdej firmy, która chce zachować swoją pozycję na rynku i rozwijać się w dynamicznym środowisku biznesowym. Jest to proces, w którym firma wprowadza zmiany w swojej strategii, strukturze, procesach i kulturze organizacyjnej, w celu dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych i zwiększenia swojej konkurencyjności.  

Jednym z kluczowych czynników, który może wpłynąć na powodzenie transformacji biznesowej, jest zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM). W tym artykule zajmiemy się omówieniem, w jaki sposób wykorzystać zarządzanie zasobami ludzkimi do skutecznego zarządzania transformacją biznesową. 

Rola zarządzania zasobami ludzkimi w transformacji biznesowej

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest procesem zarządzania ludźmi w organizacji. Ma on na celu zapewnienie, by zasoby ludzkie były wykorzystywane w sposób skuteczny i efektywny tak by spełniane były cele organizacji. W kontekście transformacji biznesowej, HRM odgrywa kluczową rolę w następujących obszarach: 

1. Rekrutacja i selekcja pracowników 

Rekrutacja i selekcja pracowników stanowią nieodłączną część transformacji biznesowej firmy. Nie da się ukryć, że do wprowadzenia zmian, potrzebny jest odpowiedni mindset (do czego jeszcze wrócimy), ale również odpowiednie kwalifikacje i umiejętności pracowników. Procesy te dbają, by organizacja miała w swoich zespołach pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami do przeprowadzenia tych zmian. Zwykle w okresie transformacji biznesowej HRM nakierowany jest na rekrutację i selekcję pracowników odznaczających się kreatywnością i innowacyjnością oraz posiadający umiejętności cyfrowe.  

rola-zasobow-ludzkich-w-zarzadzaniu-trasformacja-enky-consulting

2. Szkolenia i rozwój pracowników 

Wprowadzenie zmian w organizacji może nie tylko wymagać zatrudnienia nowych osób z odpowiednimi kwalifikacjami, ale także wyszkolenia obecnych pracowników. Wspieranie procesu ciągłego uczenia się pracowników jest zarówno działaniem motywującym pracowników, jak i przygotowawczym właśnie do etapu transformacji biznesowej. Pracownicy, którzy są niejako „nauczeni” ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy, będą dużo chętniej i łatwiej dostosowywać się do zmian w organizacji, a co więcej będzie się przekładać na poprawę jakości i wydajności ich pracy. 

3. Komunikacja i zaangażowanie pracowników 

Bardzo częstym problemem występującym przy okazji transformacji biznesowej są opory pracowników – czy to związane z obawą przed zmianami ich dotychczasowego działania w firmie, czy strachem przed zmianą wymagań i ewentualną trudnością w dostosowaniu się do nowych realiów. W większości przypadków obawy te wynikają z niewystarczającej wiedzy, a więc przeważnie problemem z komunikacją pomiędzy pracownikami a kierownictwem. Skuteczna komunikacja z pracownikami powinna jasno przedstawiać cele i korzyści wynikające z transformacji biznesowej – powody zmian oraz ich skutki. HRM powinno zapewnić pracownikom możliwość wypowiedzenia swojego zdania na temat tych zmian, jak również wpływu na ich przebieg Warto również wspomnieć, że taka efektywna i klarowna komunikacja może doprowadzić do wzrostu poczucia przynależności do zespołu i organizacji, a co za tym idzie zwiększenia także zaangażowania pracowników. Aktywny udział w procesie transformacji biznesowej może zwiększyć ich motywację i efektywność ich pracy.  

4. Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna odnosi się do wartości, norm i przekonań, które są współdzielone przez pracowników i kształtują sposób, w jaki funkcjonuje organizacja. Według mnie, w kontekście transformacji biznesowej, kultura organizacyjna odgrywa największą rolę. Zmiany w strategii, strukturze i procesach organizacyjnych niemal zawsze (o ile zmiana sama w sobie nie jest wpisana w kulturę organizacyjną) wymaga zmiany w kulturze organizacyjnej. Pracownicy muszą być gotowi na zmiany zaangażować się  w proces transformacji.  

Istnieją trzy najważniejsze czynniki, poprzez które HRM kształtuje kulturę organizacyjną w czasie transformacji biznesowej:  

  • Definiowanie i komunikowanie wartości organizacyjnych 

    HRM może przede wszystkim pomóc w definiowaniu wartości organizacyjnych, które będą wspierać transformację biznesową. Wspomniane wyżej wartości takie jak innowacyjność, otwartość na zmiany, współpraca i ciągłe uczenie się mogą być szczególnie istotne w kontekście transformacji biznesowej. Podobnie, nawiązując do komunikacji, HRM może, a nawet powinien pomóc w komunikowaniu tych wartości pracownikom i zapewnieniu, że są one rozumiane i wdrożone w praktyce. 

  • Kreowanie i wdrażanie programów kultury organizacyjnej 

    HRM może także projektować i wdrażać programy kultury organizacyjnej, które wspierają transformację biznesową. Takie programy mogą obejmować szkolenia dotyczące wartości organizacyjnych, programy motywacyjne, nagradzanie działań zgodnych z wartościami organizacyjnymi oraz programy wyróżniania i nagradzania najlepszych praktyk. 

  • Monitorowanie i pomiar kultury organizacyjnej 

    Trzecim zadaniem HRM jest monitorowanie kultury organizacyjnej i pomoc w jej ocenie. Pozwala to na wczesne wykrycie problemów związanych z podejściem pracowników do organizacji i jej wartości, oraz  podjęcie działań naprawczych. W tym celu HRM może wykorzystać narzędzia takie jak badania satysfakcji pracowników, czy wskaźniki zaangażowania pracowników. 

Case Study nr 1 

Aby jeszcze lepiej zrozumieć wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na transformację biznesową, przypatrzmy się bliżej case study firmy Google, które w 2010 roku stanęło przed wyzwaniem transformacji biznesowej. Firma potrzebowała przejść z tradycyjnej hierarchicznej struktury organizacyjnej na bardziej płaską i elastyczną strukturę, która promowałaby innowacyjność i szybszą reakcję na zmiany na rynku. Aby to osiągnąć, Google zdecydowało się wprowadzić program „Project Oxygen” – kompleksową inicjatywę zarządzania zasobami ludzkimi. 

Celem projektu było stworzenie lepszej kultury organizacyjnej i poprawa zarządzania pracownikami, aby umożliwić im rozwój, a jednocześnie zwiększyć efektywność i wydajność firmy. W ramach projektu Google przeprowadziło badania identyfikujące umiejętności kluczowe dla skutecznej pracy menedżerskiej. 

Następnie firma opracowała specjalne szkolenia dla menedżerów, aby pomóc im rozwijać wyróżnione umiejętności. Pracownicy mieli także możliwość udziału w różnych szkoleniach, a Google zaoferowało program mentoringu i coachingu, aby pomóc w rozwoju kariery. 

Dzięki inicjatywie „Project Oxygen”, Google przekształciło swoją kulturę organizacyjną i osiągnęło większą elastyczność, co pozwoliło firmie szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i osiągnąć większą innowacyjność. Projekt ten przyniósł również korzyści w postaci lepszego zarządzania zasobami ludzkimi, co przełożyło się na wyższą wydajność i efektywność firmy. 

 

maksymalizacja-zasobow-ludzkich-enky-consulting

Case Study nr 2 

W tym case study przyjrzymy się polskiemu przedsiębiorstwu, w którym zaplanowano wprowadzenie metodyki zarządzania projektami Agile. 

Firma, która działała na rynku od kilku lat, a zdecydowała się na wdrożenie metodyki Agile w celu zwiększenia szybkości i skuteczności wdrażania projektów. Nowa metodyka zakładała, że zespół projektowy będzie pracował w sprintach, czyli krótkich cyklach pracy, podczas których wykonywane będą konkretne zadania. Pracownicy mieli również więcej swobody w organizacji swojej pracy oraz większą odpowiedzialność za wyniki końcowe projektu. 

Niestety, wyniki kwartalne pokazały, że wdrożenie nowej metodyki nie tylko nie przyniosło oczekiwanych efektów, ale wręcz przeciwnie. Oczywiście sprawę zaczęto badać i jak się okazało przyczyną był brak wsparcia transformacji ze strony HRM. 

Zarząd firmy wprowadził nową metodologię, ale nie zapewnił odpowiedniego szkolenia dla pracowników i liderów projektów. W związku z tym, pracownicy nie zostali wystarczająco przygotowani do pracy w nowym środowisku i nie mieli jasnego zrozumienia, jak powinni działać w nowym systemie. Dodatkowo, w firmie utrzymywała się uformowana przez lata silna hierarchia, co utrudniało pracownikom wprowadzenie zmian w swoim podejściu do pracy. 

W opisywanym przypadku, wprowadzenie Agile stało się dla pracowników źródłem frustracji i stresu, z powodu braku jasnych wytycznych i narzędzi potrzebnych do efektywnego wykonania swojej pracy. Narzędzie, które de facto daje mnóstwo swobody oraz zapewnia bardzo otwarty i przyjazny mindset, wprowadzone w nieodpowiedni sposób z brakiem nacisku na zrozumienie, uczenie się i przygotowanie pracowników do nowej kultury organizacyjnej, zawsze przyniesie negatywny efekt.  

 

Podsumowując

Podsumowując, zarządzanie zasobami ludzkimi to podstawa każdej transformacji biznesowej. W mojej ocenie nie da się skutecznie przeprowadzić transformacji biznesowej bez odpowiedniej kultury organizacyjnej, a ta z kolei jest możliwa jedynie dzięki efektywnemu HRM. Rozważyliśmy najważniejsze czynniki HRM wpływające na sukces transformacji, a także przyjrzeliśmy się konkretnym case studies, które potwierdzają główny wniosek naszego artykułu. Pamiętajmy, każda zmiana zaczyna się od ludzi, nie możemy więc ignorować ich znaczenia w procesie tak ważnym jak transformacja biznesowa.  

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie cyfrowej transformacji biznesowej lub wdrażania nowoczesnych metod zarządzania w swojej firmie, skontaktuj się z nami i umów na bezpłatne spotkanie, gdzie omówimy Twoje potrzeby i możliwe rozwiązania. Jako Enky Consulting od 7 lat skutecznie wdrażamy nowe technologie, innowacje i optymalizacje procesów biznesowych dla firm z każdego obszaru działalności.

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami,
wyślij e-mail na adres kontakt@enkyconsulting.com