Jak wykorzystać trendy digitalizacyjne w biznesie? Przykłady zastosowań w praktyce.

Tempo digitalizacji w biznesie wzrosło gwałtownie w ciągu ostatnich kilku lat i zmieniło sposób działania przedsiębiorstw. Digitalizacja otworzyła nowe możliwości wzrostu, innowacji i oszczędności, ale stworzyła również wyzwania dla firm, które nie są w stanie dostosować się do tych trendów.

W tym artykule zbadamy, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wykorzystać trendy cyfryzacji do osiągnięcia swoich celów strategicznych, a także przedstawimy przykłady praktycznych zastosowań poprzez cztery konkretne case studies.

Trendy digitalizacyjne w biznesie

Trendy digitalizacyjne wpłynęły na przedsiębiorstwa w różnych branżach i nadal ewoluują w szybkim tempie. Niektóre z kluczowych trendów digitalizacji w biznesie to:

Sztuczna inteligencja (AI)

Sztuczna inteligencja (AI) zmienia sposób działania przedsiębiorstw, umożliwiając im automatyzację zadań, uzyskanie wglądu w zachowania klientów i podejmowanie lepszych decyzji. Oto kilka sposobów, w jaki firmy mogą wykorzystać AI:

 • Automatyzacja procesów: AI można wykorzystać do automatyzacji rutynowych zadań, takich jak wprowadzanie danych, przetwarzanie danych i obsługa klienta. Może to pomóc firmom zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty. Na przykład chatboty napędzane przez AI mogą obsługiwać zapytania klientów 24/7, zapewniając szybkie i skuteczne odpowiedzi (Salesforce, 2021).

 • Analityka predykcyjna: AI może być wykorzystywana do analizowania danych i tworzenia przewidywań dotyczących przyszłych trendów. Może to pomóc przedsiębiorstwom w podejmowaniu lepszych decyzji i identyfikowaniu nowych możliwości. Na przykład, sprzedawca detaliczny może wykorzystać AI do analizy danych o klientach i przewidywania, które produkty prawdopodobnie będą się dobrze sprzedawać w przyszłości (IBM, 2021).

 • Personalizacja: AI można wykorzystać do personalizacji doświadczeń klienta, dostarczając dopasowane rekomendacje i spersonalizowane treści. Może to pomóc firmom w zwiększeniu lojalności klientów i napędzeniu sprzedaży. Na przykład Netflix wykorzystuje AI, aby polecać użytkownikom filmy i programy telewizyjne na podstawie ich historii oglądania (Netflix, 2021).

 • Wykrywanie oszustw: AI można wykorzystać do wykrywania oszustw, zapobiegając stratom finansowym i utrzymując zaufanie klientów. Na przykład bank może wykorzystać AI do analizy danych transakcyjnych i identyfikacji podejrzanej aktywności (Mastercard, 2021).

jak-wykorzystac-trendy-digitalizacyjne-w-biznesie

Internet rzeczy (IoT)

Internet rzeczy (IoT) odnosi się do sieci urządzeń fizycznych, pojazdów, urządzeń domowych i innych przedmiotów, które są wbudowane w czujniki, oprogramowanie i łączność. Oto kilka sposobów, w jaki firmy mogą wykorzystać IoT:

 • Poprawa efektywności operacyjnej: IoT może pomóc firmom w optymalizacji ich działań poprzez umożliwienie monitorowania w czasie rzeczywistym ich aktywów i procesów. Instalując czujniki w maszynach i urządzeniach, firmy mogą śledzić ich wydajność i identyfikować problemy, zanim doprowadzą one do przestoju lub awarii. Według raportu McKinsey & Company, IoT może pomóc firmom w obniżeniu kosztów utrzymania nawet o 30%.

 • Większa satysfakcja klienta: IoT może pomóc firmom w zwiększeniu satysfakcji klienta poprzez oferowanie spersonalizowanych usług i produktów. Poprzez zbieranie danych z urządzeń wearables, smartfonów i innych urządzeń, firmy mogą uzyskać wgląd w zachowanie i preferencje klientów oraz odpowiednio dostosować swoją ofertę.

 • Poprawa bezpieczeństwa i ochrony: IoT może pomóc przedsiębiorstwom w poprawie bezpieczeństwa i ochrony poprzez monitorowanie obiektów i aktywów. Instalując czujniki i kamery, przedsiębiorstwa mogą wykrywać i reagować na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa lub zagrożenia bezpieczeństwa. Według raportu MarketsandMarkets, oczekuje się, że globalny rynek bezpieczeństwa IoT wzrośnie z 8,2 mld USD w 2018 roku do 35,2 mld USD do 2023 roku.

 • Nowe modele biznesowe: IoT może umożliwić przedsiębiorstwom opracowanie nowych modeli biznesowych i strumieni przychodów. Wykorzystując dane IoT, przedsiębiorstwa mogą tworzyć nowe produkty i usługi lub oferować istniejące produkty i usługi na nowe sposoby. Według raportu International Data Corporation, światowe wydatki na IoT mają osiągnąć 1,1 biliona dolarów do 2023 roku.

jak-wykorzystac-trendy-digitalizacyjne-w-biznesie-enky-consulting

Chmura obliczeniowa

Chmura obliczeniowa zrewolucjonizowała sposób działania firm, umożliwiając im zdalne przechowywanie i dostęp do danych oraz aplikacji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów infrastruktury. Oto kilka sposobów, w jaki firmy mogą wykorzystać chmurę obliczeniową:

 • Skalowalność: Chmura obliczeniowa pozwala firmom na skalowanie w górę lub w dół ich infrastruktury w zależności od potrzeb. Oznacza to, że firmy mogą łatwo dostosować się do nagłego wzrostu ruchu bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt. Według raportu Allied Market Research, globalny rynek cloud computing ma osiągnąć 1,25 biliona dolarów do 2025 roku, z CAGR 18% od 2018 do 2025 roku.

 • Współpraca: Chmura obliczeniowa pozwala przedsiębiorstwom na bezproblemową współpracę w różnych lokalizacjach i strefach czasowych. Oznacza to, że pracownicy mogą wspólnie pracować nad projektami, niezależnie od ich lokalizacji. Może to pomóc przedsiębiorstwom w zwiększeniu produktywności i zmniejszeniu kosztów komunikacji. Według badania przeprowadzonego przez Harvard Business Review, 54% firm uważa, że cloud computing poprawił współpracę wśród pracowników.

 • Backup danych i odzyskiwanie danych po awarii: Chmura obliczeniowa pozwala firmom na bezpieczne tworzenie kopii zapasowych i przechowywanie danych, zapewniając jednocześnie opcje odzyskiwania danych po awarii. Oznacza to, że firmy mogą chronić swoje dane przed utratą w wyniku klęsk żywiołowych lub cyberataków. Według badania przeprowadzonego przez Vanson Bourne, 91% firm uważa, że chmura obliczeniowa poprawiła ich możliwości odzyskiwania danych po awarii.

 • Oszczędność kosztów: Chmura obliczeniowa może pomóc przedsiębiorstwom w zmniejszeniu kosztów infrastruktury, ponieważ nie muszą one inwestować w drogi sprzęt i oprogramowanie. Może to pomóc przedsiębiorstwom w zmniejszeniu wydatków kapitałowych i poprawieniu przepływów pieniężnych. Według badania przeprowadzonego przez Nucleus Research, przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić do 50% na kosztach IT dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej.

Big Data Analytics

Big Data Analytics: Analityka big data stała się podstawowym narzędziem dla przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji opartych na danych. Oto kilka sposobów, w jaki firmy mogą wykorzystać analitykę big data:

 • Lepszy wgląd w preferencje klienta: Analityka big data pozwala firmom uzyskać wgląd w zachowania i preferencje klientów. Dzięki analizie danych z różnych źródeł, w tym mediów społecznościowych, opinii klientów i historii transakcji, firmy mogą lepiej zrozumieć swoich klientów i spersonalizować swoją ofertę. Według badania przeprowadzonego przez Accenture, 79% kadry kierowniczej uważa, że analityka big data może pomóc im lepiej zrozumieć potrzeby i zachowania klientów.

 • Zwiększona efektywność operacyjna: Analityka big data może pomóc przedsiębiorstwom w optymalizacji operacji poprzez identyfikację nieefektywności i obszarów wymagających poprawy. Analizując dane z czujników, maszyn i innych źródeł, firmy mogą uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w swoje działania i podejmować decyzje oparte na danych.

 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom: Analityka big data może pomóc przedsiębiorstwom w wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom poprzez analizę wzorców danych i anomalii. Analizując duże ilości danych, przedsiębiorstwa mogą zidentyfikować nieuczciwe działania i podjąć odpowiednie działania.

 • Poprawa wyników finansowych: Analityka big data może pomóc przedsiębiorstwom poprawić wyniki finansowe poprzez identyfikację nowych strumieni przychodów i redukcję kosztów. Analizując dane z różnych źródeł, firmy mogą opracować nowe modele biznesowe i poprawić swoje strategie cenowe. Według badań przeprowadzonych przez Harvard Business Review, firmy, które wykorzystują analitykę big data do poprawy swoich strategii cenowych, mogą zwiększyć swoje zyski nawet o 2%.

Case Study 1: Digitalizacja w służbie zdrowia

Cyfryzacja zmieniła branżę opieki zdrowotnej, umożliwiając firmom poprawę wyników pacjentów, zmniejszenie kosztów i poprawę jakości opieki. Jednym z przykładów firmy, która wykorzystała cyfryzację w opiece zdrowotnej, jest Medtronic, globalna firma produkująca urządzenia medyczne, która wdrożyła algorytm napędzany przez sztuczną inteligencję do obliczania dawki insuliny.

Algorytm AI wykorzystuje techniki uczenia maszynowego do analizowania danych z ciągłych monitorów glukozy i automatycznego dostosowywania poziomów dawek insuliny. Dzięki temu firma Medtronic zmniejszyła odsetek hipoglikemii nawet o 30%, co przełożyło się na lepsze wyniki pacjentów i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej (Medtronic, 2021).

jak-wykorzystac-trendy-digitalizacyjne-w-biznesie-enky-consulting

Case Study 2: Digitalizacja w finansach

Cyfryzacja przekształciła również branżę finansową, umożliwiając firmom tworzenie bardziej spersonalizowanych doświadczeń klientów, optymalizację operacji wewnętrznych i usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Jednym z przykładów firmy, która wykorzystała cyfryzację w finansach jest JP Morgan Chase, globalna firma świadcząca usługi finansowe, która wdrożyła opartą na chmurze platformę analizy danych.

Platforma ta wykorzystuje zaawansowane techniki analizy danych do przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych, zapewniając wgląd w zachowania klientów i trendy rynkowe. Umożliwiło to JP Morgan Chase poprawę doświadczeń klientów i optymalizację operacji, co przyniosło znaczne oszczędności kosztów i wzrost rentowności (JP Morgan Chase, 2021).

jak-wykorzystac-trendy-digitalizacyjne-w-biznesie-enky-consulting

Case Study 3: Digitalizacja w produkcji

Cyfryzacja zmieniła przemysł produkcyjny, umożliwiając firmom poprawę wydajności, obniżenie kosztów i poprawę jakości. Jednym z przykładów firmy, która wykorzystała cyfryzację w produkcji jest Siemens, globalna firma technologiczna, która wdrożyła rozwiązanie digital twin dla swojej linii produkcyjnej turbin gazowych.

Rozwiązanie Digital Twin wykorzystuje technologię IoT do stworzenia wirtualnej repliki linii produkcyjnej, co pozwala inżynierom na monitorowanie i optymalizację operacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Siemens skrócił czas produkcji o 30% i zwiększył produktywność o 5%, co przyniosło znaczne oszczędności kosztów i zwiększyło konkurencyjność (Siemens, 2021).

Case Study 4: Digitalizacja w handlu detalicznym

Digitalizacja przekształciła również branżę detaliczną, umożliwiając firmom tworzenie spersonalizowanych doświadczeń klientów, optymalizację zarządzania łańcuchem dostaw i zwiększenie wydajności. Jednym z przykładów firmy, która wykorzystała cyfryzację w handlu detalicznym jest Amazon, globalny gigant handlu elektronicznego, który wdrożył szereg technologii cyfrowych w celu usprawnienia swoich działań.

Jedną z kluczowych technologii cyfrowych wykorzystywanych przez Amazon są silniki rekomendacji zasilane przez AI, które wykorzystują dane o klientach do sugerowania produktów i usług dostosowanych do indywidualnych preferencji. Pozwoliło to Amazonowi zwiększyć sprzedaż nawet o 35% i przyczyniło się do osiągnięcia przez firmę pozycji największego na świecie detalisty internetowego (Forbes, 2019).

Podsumowując

Trendy cyfryzacji zmieniły sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, dając im nowe możliwości zwiększenia efektywności, optymalizacji działań i tworzenia wartości dla klientów. AI, IoT, chmura obliczeniowa i analityka big data to tylko kilka z kluczowych trendów cyfryzacji, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystać do osiągnięcia swoich celów strategicznych.

Case studies pokazane w artykule pokazują znaczące korzyści, jakie może przynieść digitalizacja, w tym lepsze wyniki pacjentów, obniżenie kosztów opieki zdrowotnej i zwiększenie rentowności. W miarę dalszego rozwoju cyfryzacji, firmy, które wykorzystają te trendy, będą miały dobrą pozycję, aby rozwijać się w szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie cyfrowej transformacji biznesowej lub wdrażania nowoczesnych metod zarządzania w swojej firmie, skontaktuj się z nami i umów na bezpłatne spotkanie, gdzie omówimy Twoje potrzeby i możliwe rozwiązania. Jako Enky Consulting od 7 lat skutecznie wdrażamy nowe technologie, innowacje i optymalizacje procesów biznesowych dla firm z każdego obszaru działalności.

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami,
wyślij e-mail na adres kontakt@enkyconsulting.com