Jak rozwiązania no-code mogą wesprzeć twój biznes?

W artykule pojęcie no-code odnosi się do ekosystemu narzędzi i platform, które pozwalają budować i uruchamiać aplikacje bez konieczności kodowania. Zakres dostępnych na rynku rozwiązań jest przytłaczający i dlatego rozpoznanie co tak naprawdę jest w zasięgu rozwiązań no-code przysparza niemałych trudności. Zadaniem tego artykułu jest przybliżyć obszary zastosowania rozwiązań no-code i skonkretyzować możliwości różnych klas dostępnych na runku narzędzi no-code z wyszczególnieniem obsługi stron internetowych, automatyzacji procesów i integracji systemów.

Kiedy i dlaczego no-code?

Tak jak w przypadku podejścia opartego o kod biznes może budować własną aplikację mobilną, tworzyć newslettery, tworzyć narzędzia obsługi klienta, tworzyć strony internetowe, zakładać społeczności internetowe, budować bazy danych, automatyzować procesy czy integrować systemy. To wszystko z wyłączeniem skomplikowanego procesu tworzenia i utrzymywania oprogramowania, konsultacji a także zdecydowania co do końcowej postaci rozwiązania wymagającego pracy profesjonalnych programistów. Wdrażanie dopasowanych rozwiązań IT jest kosztowne, czasochłonne i wymaga długookresowego spojrzenia na budowane narzędzie, a to nastręcza następujące pytania: Czy łatwo będzie utrzymać rozwiązanie? Czy rozwiązanie będzie zintegrowane z innymi narzędziami biznesu? Czy na pewno potrzeba tego rozwiązania? Które elementy są kluczowe? Gotowe odpowiedzi na te pytania lub chęć ich poznania mogą skierować na ścieżkę rozwiązań no-code, które często udostępniają platformy utrzymujące narzędzia, pozwalają na integrację z innymi aplikacjami biznesowymi, pozwalają szybko budować prototypy rozwiązań i eksplorować potencjalne rozwiązania. W szczególności rozwiązania no-code mogą być pomyślane jako świetne tymczasowe zastępniki, które nadadzą tor przyszłym dopasowanym rozwiązaniom IT lub możliwie pozwolą zweryfikować zasadność ich wprowadzenia przy stosunkowo niższym koszcie. Jednak w wielu przypadkach rozwiązania no-code mogą okazać się efektywniejsze niż ich dopasowane odpowiedniki.

Przykłady rozwiązań no-code

Przestrzeń rozwiązań no-code jest szeroka, ale najpopularniejsze zastosowania ograniczają się do poniżej wymienionych.

 • Budowa prostych aplikacji webowych i mobilnych do zarządzania danymi w biznesie, które obsługują: dodawanie danych, dostęp do danych, usuwanie danych.
 • Integrowanie systemów i aplikacji poprzez automatyzacje przesyłania danych i powtarzalnych czynności.
 • Tworzenie prototypów produktów.
 • Tworzenie tymczasowych lub stałych narzędzi.
 • Tworzenie drobnych akumulujących się z czasem usprawnień.
 • Wyposażenie pracownika biurowego w zestaw przygotowanych automatyzujących pracę narzędzi.

Choć uważa się, że rozwiązania no-code nie skalują się dobrze to może okazać się, że na potrzeby konkretnego biznesu są pod tym względem w sam raz. W praktyce istnieje wiele obszarów, w których rozwiązania no-code stanowią standard lub oferują sensowne długookresowe rozwiązanie. Dla skonkretyzowania imponujących możliwości no-code w niektórych obszarach przyjżymy się przykładowi z kluczowego, dla internetowej interakcji z klientem, świata web developmentu.

No-code a strona internetowa

W przypadku stron internetowych rozwiązania no-code mogą obsłużyć obszerny zasób biznesowych potrzeb w zakresie rozwoju internetowego kanału kontaktu z klientem: począwszy od designu z wykorzystaniem Figma, poprzez ożywienie strony i zarządzanie zawartością dzięki Webflow, rozszerzenie strony dodatkowymi funkcjonalnościami z Finsweet, autoryzowanie płatności przez Memberstack, połączenie z bazą danych korzystając z Airtable i kończąc na integracji bazy z innymi aplikacjami biznesu przy użyciu Zapier.

Powyższy scenariusz jest jedynie jednym z oceanu możliwych, a każde z nich odsuwa na bok problemy związane z kodem pisanym specjalnie na potrzeby biznesu. Rozwiązanie no-code może okazać się plastyczniejsze i lepiej odpowiadać zmiennemu charakterowi potrzeb biznesowych na poziomie zarządzania internetowym kanałem kontaktu z klientem. Powyższy przykład ukazuje silną pozycję no-code konkretnie na rynku stron internetowych. Innym obszarem wzrostu znaczenia no-code jest automatyzacja procesów.

No-code a automatyzacja procesów

Kolejnym powszechnym zastosowaniem jest automatyzacja procesów. Biznes może posłużyć się narzędziami no-code do automatyzacji żmudnych i powtarzalnych procesów biurowych. Przenoszenie plików, kopiowanie zawartości, nazywanie według nowego standardu, pobieranie danych z baz internetowych, nagrywanie czynności desktopowych do odtworzenia przez narzędzie po kliknięciu guzika i wiele innych pomocnych zastosowań znajdzie się w większości desktopowych narzędzi RPA typu no-code. Z kolei wersje „chmurowe” dodadzą możliwość reagowania w zaprogramowany sposób na zajście ustalonych zdarzeń co pozwoli obsłużyć liczne procesy oparte o kopiowanie treści z emaili, wysyłanie alertów pod ustalanym warunkiem, publikowanie treści, gromadzenie danych z aplikacji biznesowych czy budowę zupełnie nowych narzędzi na potrzebę biznesu wykonujących zleconą pracę w przestrzeni udostępnionej przez dostawcę narzędzia no-code. Przykładowo Microsoftowe Power Platform udostępnia narzędzie Power Automate Service, które pozwala głębiej integrować i dostosowywać do potrzeb biznesu przestrzeń Microsoft 365. Automatyzujące narzędzia no-code wprowadzają także opcje oparte o zdobycze uczenia maszynowego w celu digitalizacji skanów, wyszukiwania elementów plików pdf, wykrywania negatywnych komentarzy lub emaili lub na przykład zbierania informacji z faktur.

Oto jeszcze kilka przykładowych automatyzacji popularnych zadań desktopowych:

 • przenoszenie kolumn, komórek w arkuszach Excel
 • łączenie zawartości licznych plików Excel
 • inteligentne odczytywanie zawartości plików pdf i zapisywanie w bazie
 • przenoszenie danych z systemu do systemu
 • wykonywanie powtarzalnych zadań za pośrednictwem interfejsu użytkownika innych aplikacji
 • wykonywanie powtarzalnych czynności poprzez przeglądarkę internetową
 • dokonywanie typowych operacji na plikach pdf
 • sczytywanie tekstu ze skanów dokumentów
 • wszystko co opiera się na klikaniu, otwieraniu okienek, wpisywaniu powtarzających się ciągów znaków

Automatyzacja powtarzalnych zadań z pewnością może przynieść liczne korzyści, ale nie zawsze jest konieczna. Inaczej może być w przypadku integracji systemów gdzie prawidłowy przepływ informacji jest konieczny dla porządku na poziomie kluczowych dla biznesu danych.

No-code a integracja systemów

No-code przysłuży się również usprawnieniom procesów integracji systemów biznesu. Korzystanie z narzędzia takiego jak Zapier, które umożliwia połączenie tysięcy aplikacji  biznesowych, pozwala na synchronizację informacji o klientach lub trendach, śledzenie wydatków, tworzenie ofert czy generowanie umów. Przepływ danych między CRM a skrzynką pocztową, bazą danych lub mediami społecznościowymi a arkuszem danych czy różnymi narzędziami Microsoft 365 może zostać zautomatyzowany i ukrócić manualne zbieranie rozproszonych informacji. Może okazać się, że rozwiązania no-code otworzą oczy na liczne możliwości łączenia różnorodnych źródeł informacji w biznesie i tworzenie solidnych standardów zarządzania informacją. Ograniczą także zakres potrzebnych pracownikom kompetencji cyfrowych oraz dostępów do danych udzielanych przez administratora.

Korzyści płynące z no-code

Rozwiązania no-code:

 • Pozwalają łatwo eksplorować zasób możliwych zastosowań. Od razu wiadomo co da się zrobić a czego nie.
 • Są stosunkowo proste w obsłudze. Można szybko wdrażać rozwiązanie bez wielkiego wkładu zasobów.
 • Nie niosą znacznego ryzyka, bo umożliwiają łatwą rezygnację z usług i redukcję kosztów.
 • Motywują do wprowadzania drobnych rozwiązań, które w innym przypadku byłyby nieopłacalne. Wiele drobnych zmian daje znaczący efekt w dłuższej perspektywie.
 • Czasem pozwalają budować profesjonalne rozwiązania. Jest tak w przypadku stron internetowych.
 • Zmniejszają prawdopodobieństwo błędów przy powtarzalnych zadaniach.
 • Zwiększają produktywność pracy biurowej.

Podsumowując

Jasne jest, że rozwiązania no-code często oferują ograniczony zasób opcji. Taki ograniczony zasób możliwości może jendak okazać się wystarczający lub chociaż stymulujący do wprowadzania rozwiązania za rozwiązaniem w oparciu o dostępne opcje i przygotowane wzory, aż do wyczerpania potrzeb biznesu. Z drugiej storny no-code oferuje również profesjonalne i solidne rozwiązanie na przykład pozwalające na obsługę strony internetowej od początku do końca. Jednak przede wszystkim obszar rozwiązań no-code pozostaje często niezgłębionym potencjałem niezmierzonej liczby usprawnień. Jest to uzasadnione kosztem zaangażowania w nową przestrzeń optymalizacji procesów, którą otwierają narzędzia Robotic Process Automation typu no-code.

Jeżeli interesują Cię możliwości no-code i chcesz wdrożyć rozwiązanie automatyzujące procesy skontaktuj się z nami. Służymy wiedzą w zakresie nowoczesnego podejścia do optymalizacji procesów biznesowych.

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami,
wyślij e-mail na adres kontakt@enkyconsulting.com