Poszukiwanie Innowacji – pierwszy etap zarządzania innowacjami

W poprzednich wpisach dużo uwagi poświęciliśmy innowacjom od strony teoretycznej, a całość była wstępem do tego, co dla Was zaplanowaliśmy. Czas w końcu zakasać rękawy i porządnie wgryźć się w temat zarządzania innowacjami. Zaczynamy od poszukiwania innowacji!

Krótkie przypomnienie – innowacja to coś więcej niż tylko nowe pomysły, usprawnienia i rozwiązania. Mówimy tutaj o całym procesie przekształcania ich w komercyjne zastosowania w przedsiębiorstwach. Przez dziesiątki ostatnich lat organizacje wypracowały pewne praktyczne metody zarządzania tym obszarem wiedzy.

4 kluczowe elementy zarządzania innowacjami 

W literaturze przedmiotu ekonomiści: Tidd, Bessant i Pavitt dzielą zarządzanie innowacjami na cztery kluczowe etapy:

  • Poszukiwanie impulsów oraz możliwości do zmian i usprawnień w otoczeniu zewnętrznym oraz wewnątrz organizacji. 
  • Selekcja kluczowych dla organizacji impulsów na podstawie strategii, kompetencji i dostępnych zasobów. 
  • Wdrożenie poprzez zamianę impulsu na konkretne komercyjne rozwiązanie i wprowadzenie go na wewnętrzny lub zewnętrzny rynek.  
  • Feedback z poszczególnych elementów procesu i budowa bazy wiedzy w celu poprawy efektywności przyszłych inicjatyw. 

Wyzwaniem stojącym przed każdą organizacją jest próba znalezienia sposobów zarządzania tym procesem, aby zapewnić jego powtarzalność i ciągłość. Różne okoliczności, mnogość branż i przedsiębiorstw doprowadziły do stworzenia wielu metod zarządzania innowacją. I tę róznorodność dobitnie widać na przykładach, które opisaliśmy poniżej. 

Weźmy chociażby na tapet korporacje farmaceutyczne, które dążą do tworzenia modeli opartych na kluczowej roli działów badawczo-rozwojowych, zaś w kontrze do tego małe firmy informatyczne tworzące oprogramowanie stawiają na rozwój kompetencji wdrożeniowych i zarządzania projektami. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego mają stosunkowo małe nastawienie na formalne badania i rozwój, ale posiadają silne kompetencje w przeszukiwaniu rynku, nowych trendów konsumenckich, marketingu. Przedsiębiorstwa na rynku dóbr szybko zbywalnych będą zwracały uwagę na tworzenie innowacji produktowych, często związanych z niewielkimi usprawnieniami i wariantami zaspokajającymi potrzeby ich klientów.   

Pomimo ewidentnych różnic w kontekście zastosowania, podstawowy proces zarządzania innowacją (poszukiwanie, wybór, wdrożenie) pozostaje niezmienny.  

Etap I – Poszukiwanie Innowacji 

Pierwszy z etapów wyróżnionego procesu polega na poszukiwaniu impulsów do innowacji, które mogą przybrać formę identyfikacji przez przedsiębiorstwo nowoczesnych technologii i ich zastosowań, zmian otoczenia makroekonomicznego (rynku, legislacji, działań konkurencji) czy nowych potrzeb konsumentów lub pracowników. Liczba takich sygnałów może być znaczna – w szczególności biorąc pod uwagę ilość informacji przetwarzanych na co dzień w organizacjach i na nowoczesnych rynkach. Wyzwaniem związanym z zarządzaniem tym elementem procesu jest identyfikacja tych impulsów, które są niezwykle istotne dla firmy i mogą przynieść wartość dodaną przy ich wykorzystaniu w ramach działalności innowacyjnych. 

W przedsiębiorstwach wyróżniamy kilka działań, których celem jest gromadzenie jakościowej wiedzy o technologiach, rynku i konkurencji, co w efekcie często staje się sygnałem do wdrażania innowacji: 

Analiza charakterystyki i dynamiki rozwoju rynków – monitorowanie zmian w kontekście całego rynku lub jego segmentów. W ich wyniku pojawiają się nisze, niezaspokojone potrzeby konsumentów. W odpowiedzi przedsiębiorstwa mogą stworzyć zupełnie nowe produkty i usługi. 

Identyfikacja trendów konsumenckich – monitorowanie charakterystycznych kierunków rozwoju rynku i zachowania konsumenta. Działania zbliżone do analizy rynku. Również zawierają metody badań rynkowych, w szczególności jednak dotyczą trendów konsumenckich. Przynoszą one informacje na temat zachowania i preferencji klientów i pozwalają na identyfikacje pojawiających się nisz i okazji do wprowadzania innowacji produktowych.  

Monitorowanie trendów technologicznych – identyfikacja pojawiających się nowoczesnych technologii. Wymaga aktywnego zaangażowania w ekosystem badań i rozwoju, współpracy z ośrodkami badawczymi, uczestnictwa w konferencjach, seminariach i wydarzeniach branżowych. Badania pokazują, że przedsiębiorstwa aktywnie zaangażowane w poszukiwanie połączeń i możliwości współpracy z dostawcami technologii (w tak zwanym modelu otwartym – open innovation) dokonują większej liczby innowacji.  Możliwe źródła dla monitorowania trendów technologicznych to współpraca z uniwersytetami, ośrodkami technologicznymi, startupami, organizacjami pozarządowymi. 

Zaangażowanie interesariuszy – wszelkie działania obejmujące pozyskiwanie informacji i wiedzy w przedsiębiorstwie poprzez zaangażowanie klientów oraz pracowników. Metodami wewnętrznymi mogą być na przykład systemu innowacji pracowniczych wśród pracowników, warsztaty, tworzenie dedykowanych zespołów projektowych.  

Tak na czynniki pierwsze można rozłożyć pierwszy etap całego procesu zarządzania innowacjami. Czy któryś z elementów jest dla Ciebie zaskoczeniem? 

Enky – wspieranie poszukiwania innowacji 

W Enky aktywnie wspieramy powyższe działania, które zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej rozumiemy doskonale. W ramach poszukiwania innowacji oferujemy: 

  • Technology Scouting – poszukiwanie technologii w odpowiedzi na konkretne wyzwania biznesowe 
  • Brokering Innowacji – posiadamy w bazie kilkuset dostawców nowoczesnych technologii i rozwiazan innowacyjnych, do których dostęp możemy zapewnić
  • Analizy rynkowe i konsumenckie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku 
  • Analizę biznesową wyzwan i problemów biznesowych z rekomendacjami technologii 
  • Budowę strategii poszukiwania innowacji dla korporacji 
  • Budowę i zarządzanie systemami innowacji pracowniczych – konkursy pracownicze, idea boxy, crowdsourcing, dragons’ den, hackathony, akceleratory i inkubatory, programy przedsiębiorczości   

Mamy nadzieję, że ten wstęp do zarządzania innowacjami przypadł Ci do gustu, bo już niedługo rozprawimy się z etapem drugim, czyli selekcją! Do następnego przeczytania!