Polskie rozwiązania LegalTech, które usprawnią pracę Twojej kancelarii

Przy okazji poprzedniego wpisu na blogu poświęconego tematyce LegalTech, zaprezentowałem ogólną listę innowacyjnych narzędzi z całego świata, ułatwiających świadczenie usług prawnych – zarówno z punktu widzenia kancelarii, jak i działów prawnych, czy przedsiębiorców. Dziś chciałbym skupić się na wyzwaniach i rozwiązaniach LegalTech dla branży prawnej w Polsce, jednak wyłącznie z perspektywy prawnika. W mojej ocenie rozwiązania LegalTech to nie tylko te oparte o AI, czy blockchain (choć jest to niewątpliwie przyszłość takich narzędzi), ale także powszechnie dostępne rozwiązania, które znacząco usprawniają, czy automatyzują pracę kancelarii i samych prawników.

Wzrost zainteresowania LegalTech w Polsce

Zainteresowanie nowymi technologiami w polskiej branży prawnej wzrasta, czego dowodem są coraz częściej organizowane wydarzenia poświęcone tej tematyce, jak chociażby „LegalTech Forum 2020 – innowacje w praktyce prawniczej” przeprowadzone przez Wydawnictwo C.H. Beck, które odbyło się 21 września tego roku[1], czy „LegalTech Day[2] organizowane przez The Heart. Oba wydarzenia przeprowadzone zostały w formule w pełni zdalnej, a wnioski z tych spotkań miały jeden mianownik – ze względu na okoliczności gospodarcze i większe wymagania klientów, praca prawników podlegać będzie coraz szybszej cyfryzacji i automatyzacji.

W ramach LegalTech Forum 2020 polscy prawnicy pytani o narzędzia informatyczne[3], których brakuje im w bieżącej pracy wskazywali m.in. „programy do automatycznego uzupełniania wniosków KRS, czy ksiąg wieczystych”, „programy do digitalizacji dokumentacji sądowej”, „programy zapewniające bieżący stały dostęp do tego co się dzieje w sądzie”, „programy do automatyzacji pisania umów, czy analizy dokumentów”, „zaawansowane wyszukiwarki orzeczeń i opinii na konkretne tematy”.

Narzędzia takie częściowo są już powszechnie dostępne – także w formie bezpłatnej, choć niekiedy wymagającej rejestracji.

Polskie rozwiązania LegalTech

Przykładem narzędzia zapewniającego stały dostęp do informacji o postępowaniach sądowych jest Portal Informacyjny Sądów Powszechnych dla danej apelacji sądowej (apelacja warszawska: https://portal.waw.sa.gov.pl/#/login). Celem Portalu Informacyjnego jest usprawnienie użytkownikom (w tym pełnomocnikom) dostępu do spraw rozpoznawanych przez sądy powszechne z obszaru danej apelacji, rozumianych jako informacje o sprawie sądowej, w tym o stanie spraw, o czynnościach podejmowanych w sprawach oraz o treści dokumentów wytworzonych przez te sądy. Narzędzie to, choć nie pozbawione wad, niewątpliwie jest świetnym przykładem tego jak kancelaria może przyspieszyć i zautomatyzować obieg informacji dotyczących prowadzonych spraw sądowych.

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych

Innym przykładem darmowego rozwiązania optymalizującego pracę prawnika jest aplikacja Simplify Docs (https://simplifydocs.com/), która pozwala na szybkie tworzenie komparycji umów, poprzez wykorzystanie prostej wyszukiwarki po firmie podmiotu, czy numerze NIP lub KRS (aplikacja zawiera dane zarówno z rejestru CEIDG, jak i KRS). Po wpisaniu danych identyfikujących podmiot, aplikacja generuje gotową komparycję.

Simplify Docs - tworzenie komparycji

Nie można również pominąć wyszukiwarki SAOS – Systemu Analizy Orzeczeń Sądowych (https://www.saos.org.pl/), w ramach której prezentowane są dane importowane automatycznie z Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych, serwisu orzeczeń Sądu Najwyższego, serwisu Trybunału Konstytucyjnego oraz serwisu Krajowej Izby Odwoławczej. Serwis SAOS gromadzi i udostępnia orzeczenia polskich sądów. Ułatwia ich przeszukiwanie, przeglądanie oraz zbiorczą analizę. Umożliwia również pobranie metadanych i treści wszystkich zgromadzonych orzeczeń poprzez programowe API (interfejs oprogramowania aplikacji). Wyszukiwarka daje możliwość ustawienia takich kryteriów jak „rodzaj orzeczenia”, „sędzia”, czy „podstawa prawna”.

System Analizy Orzeczeń Sądowych

Choć wielu wydaje się to oczywiste, jako świetne rozwiązanie LegalTech dla prawników wskazać także należy podpis elektroniczny oraz profil zaufany na platformie ePUAP, które umożliwiają przesyłanie pism i dokumentów do organów administracji publicznej, w tym m.in. składania w imieniu klientów sprawozdań finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych. W kontekście podpisu elektronicznego wskazać trzeba, że jest to również narzędzie umożliwiające skuteczne zawieranie umów w obrocie gospodarczym, z którego korzysta się zdecydowanie za rzadko.

Rozbudowane narzędzia i usługi z obszaru LegalTech

Oczywiście poza ww. rozwiązaniami, o dużej i łatwej dostępności, transformacja LegalTech oferuje prawnikom także bardziej rozbudowane narzędzia. Wśród narzędzi wartych poznania wskazać można:

  1. Attachi (http://www.lsot.pl/) – plug-in do programu MS Word, którywspomaga tworzenie pism z dużą ilością załączników. Narzędzie numeruje załączniki, generuje listę załączników oraz pomaga w segregacji dokumentów według stworzonej numeracji. Narzędzie niewątpliwie może zatem stanowić duże ułatwienie przy konstruowaniu złożonych pism procesowych.
  2. Ultima Ratio (https://ultimaratio.pl/) – jest to Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Jest to elektroniczny sąd arbitrażowy do rozpoznawania przede wszystkim spraw opartych na fakturach i dokumentach, w którym arbitrami są notariusze. Całość postępowania prowadzona jest elektronicznie (rodzaj e-sądu), a sprawy kończą się ostatecznym wyrokiem w ciągu około 3 tygodni i są prowadzone bez fizycznego udziału stron. W związku z działalnością zdalną i szybkością przeprowadzania postępowań Ultima Ratio jest alternatywą do rozważenia dla sądów powszechnych. Skorzystanie z sądu polubownego wymaga oczywiście klauzuli arbitrażowej.
  3. Intelilex (https://www.intelilex.net/) – kolejny plug-in do programu MS Word, który sugeruje tekst w czasie rzeczywistym, bazując na tym, co użytkownik pisze w danym momencie oraz dokumentach jego organizacji. Narzędzie opiera sugestie dotyczące tekstu na dokumentach, które użytkownik samodzielnie umieści w repozytorium programu. Dzięki sugestiom postanowień tworzenie umów będzie znacznie szybsze.
  4. Specfile (https://www.specfile.pl/) – rozwiązanie pozwala na szyfrowanie danych w bardzo prosty sposób. Użytkowanie tej aplikacji pomaga w spełnieniu obowiązków przewidzianych przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, zmniejsza ryzyko naruszenia tajemnicy zawodowej, jak również daje bezpieczeństwo klientom kancelarii. Narzędzie umożliwia szyfrowanie dowolnego rodzaju pliku, w tym .pdf.
  5. Treesk (https://treesk.pl/) – aplikacja przekształca dowolnie obszerny tekst w jednostronicowy dokument („one-pager”). Treesk zmienia tradycyjne, wielostronicowe opinie prawne, przepisy i inne teksty prawne w interaktywne dokumenty. Wyciąg z dokumentu udostępniany jest klientowi, natomiast całość interaktywnej opinii czy tekstu przechowywana jest w aplikacji. Dostęp do niej ma kancelaria (buduje zatem bazę wiedzy), jak również dostęp do całego pliku może uzyskać klient

Dzisiejszy wpis nie obejmuje analizy dostępnych na rynku narzędzi do zarządzania kancelarią prawną – takim rozwiązaniom poświęcę odrębny artykuł z cyklu LegalTech.

Powyższe pokazuje, że wybór narzędzi usprawniających pracę prawnika czy kancelarii prawnej nie musi być procesem skomplikowanym. Wiele rozwiązań automatyzujących świadczenie usług prawnych dostępna jest w wersjach darmowych lub bez konieczności dokonywania kosztownych, wieloetapowych wdrożeń. I właśnie dlatego rozwiązania LegalTech mają szansę dokonać rewolucji w sposobie wykonywania pracy prawnika. ENKY CONSULTING może pomóc Twojej kancelarii w sprawnym przejściu w świat cyfrowy i automatyzacji procesów. Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się!

Źródła:

[1] https://legalis.pl/wydarzenia/legaltech-forum-2020/

[2] https://theheart.tech/events/the-heart-legaltech-day

[3] Raport LegalTech2020, Wydawnictwo C.H. Beck – udostępniony w ramach LegalTech Forum 2020 – innowacje w praktyce prawniczej