LegalTech – innowacje dla nowoczesnego prawnika

Pojęcie „LegalTech” na dobre zagościło w słowniku każdej osoby związanej z branżą prawniczą i nowymi technologiami. Innowacyjne rozwiązania technologiczne wspomagające zarówno kancelarie, jak i przedsiębiorstwa od strony prawnej to niezwykle dynamicznie rozwijający się rynek.

Jeszcze w 2016 roku koncerny w USA wydawały ponad 1,5 mld USD rocznie na zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie zagadnieniami prawnymi. W tym samym czasie potencjał rynkowy LegalTech, zarówno dla samych kancelarii prawnych jaki i korporacji, szacowany był na ponad 15,9 mld USD[i], z ogromnym potencjałem wzrostowym.

2020 rok w oczywisty sposób dał dodatkowy impuls do jeszcze szybszej adaptacji narzędzi LegalTech do potrzeb rynku – w szczególności w zakresie świadczenia usług prawnych zdalnie lub w modelu outsourcingowym (tzw. LPO – Legal Process Outsourcing). Tym samym zaobserwować możemy także niezwykłą „medialną” popularność tego obszaru rozwoju innowacji. Ale czy poza otoczką PRową rozwiązania LegalTech rzeczywiście dają wymierne korzyści z ich wdrażania w organizacjach?

Dlaczego naszym zdaniem warto poświęcić uwagę rozwiązaniom LegalTech? Otóż celem wykorzystania takich rozwiązań jest przede wszystkim optymalizacja i podniesienie jakości obsługi prawnej oraz dopasowanie jej do potrzeb konkretnego klienta. Raport opracowany przez PwC „Nowe technologie w pracy prawników i transformacje działów prawnych – analiza wyzwań i trendów” wskazuje, że ponad 74% organizacji już korzysta lub zamierza korzystać z usług alternatywnych dostawców usług prawnych. Z kolei 65% działów prawnych globalnych przedsiębiorstw chciałoby wykorzystywać w swojej pracy sztuczną inteligencję. Co więcej ponad 50% respondentów raportu PwC wskazuje, że ich organizacja jest skłonna zainwestować w technologię, jeśli będzie to uzasadnione potrzebami biznesowymi, a tylko 13% badanych wskazuje, że nie ma konieczności inwestycji w nowe technologie w ich dziale prawnym[ii]. Raport jednoznacznie wskazuje zatem, że rynek gotów jest na transformację cyfrową w obszarze doradztwa prawnego i pomocy prawnej.

 

Jakiego rodzaju technologie LegalTech są zatem dostępne na rynku? Znawcy tematyki LegalTech[iii] wyróżniają m.in. następujące kategorie rozwiązań:

  1. Document Automation/Document Service rozwiązanie umożliwiające generowanie dokumentów, umów, formularzy lub innego rodzaju gotowych plików. Wykorzystywana technologia pozwala na tworzenie dokumentów bez konieczności angażowania prawnika na tym etapie.

przykłady: ContractMill, Clairilis, Emerson, Citrix

 

  1. Document Management System (DMS) – rozwiązanie umożliwiające porządkowanie i przechowywanie plików w sposób bezpieczny i zintegrowany z innymi narzędziami do pracy. Technologia pozwala na budowanie bazy dokumentów i ich łatwe odnajdywanie oraz wykorzystywanie w bieżącej pracy;

przykłady: Worldox, LexWorkplace, iManage, ProLaw

 

  1. ESignature — technologia umożliwiająca podpisanie dowolnych dokumentów przez Internet (podpis elektroniczny), w tym przede wszystkim umów, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa. Narzędzie skraca czas realizacji transakcji oraz ogranicza konieczność dostarczania dokumentów w wersji papierowej.

przykłady: Autenti, DocuSign, PandaDoc, HelloSign

 

  1. Contract Managementnarzędzie umożliwiające zarządzanie umowami. Pozwala na budowanie katalogów i bibliotek dokumentów, ułatwiające ich wyszukiwanie i wykorzystywanie z uwzględnieniem pracy na dokumencie realizowanej przez konkretne osoby.

przykłady: Concord, PandaDoc, Contractbook, DocuSign

 

  1. Contract Reviewnarzędzie pozwalające na automatyzację procesów sporządzania i analizy umów. Technologia zawiera sugestie co do konkretnych postanowień, które powinny zostać uwzględnione w treści danej umowy.

przykłady: Luminance, Juro, ContracPodAI

 

  1. IP Managementnarzędzie do wyszukiwania, analizy i monitorowanie zasobów związanych z własnością intelektualna, takich jak: znaki towarowe, czy patenty.

 

przykłady: Lecorpio, Traklight, IPfolio

 

  1. Legal Marketplace narzędzie pomagające w wyszukiwaniu prawników o określonych specjalizacjach i kojarzenie ich z klientami, często z uwzględnieniem rekomendacji oraz ocen kompetencji prawników. Technologia ułatwia odnalezienie prawników wyspecjalizowanych w poszukiwanych branżach;

przykłady: Notarize, Upcounsel, LawRatio, Lexoo

 

  1. eDiscoverynarzędzie umożliwiające filtrowanie i gromadzenie środków dowodowych, które bazują na informacjach przechowywanych w formie elektronicznej i przygotowanie ich do złożenia w ramach procesów sądowych;

przykłady: Relativity, Everlaw, AgileLaw

 

  1. Practice & Case Managementtechnologia dla prawników, ułatwiająca zarządzanie organizacją, w tym rozliczanie klientów, rejestrację czasu pracy czy zapisy danych. Narzędzie może być również wykorzystywane do dzielenia się informacjami lub kalendarzem z klientami i innymi prawnikami;

przykłady: Clio, Jarvis Legal, Case Fox, Practice Panther

 

  1. Legal Researchnarzędzia, usprawniające proces wyszukiwania informacji, aktów prawnych, czy danych, z uwzględnieniem najnowszych linii orzeczniczych, uzasadnień i ekspertyz.

 przykłady: Judicata, vLex, ROSS inteligence, Loom Analytics.

 

Przedstawione wyżej zestawienie pokazuje jak różnorodne są nowe technologie budowane w obszarze LegalTech. W dalszych wpisach na blogu ENKY CONSULTING postaram się przybliżyć rozwiązania LegalTech tworzone i wdrażane przez polskie startupy.

ENKY CONSULTING świadczy usługi doradcze w obszarze LegalTech. Z sukcesami przeprowadziliśmy naszych klientów przez procesy wdrożenia nowych technologii w sferze prawnej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, odezwij się!