Czy innowacyjny content marketing istnieje?

Odpowiedź brzmi: to zależy, dlatego żeby to lepiej zrozumieć zachęcamy do przeczytania naszego artykułu.

Koncepcja Content Marketingu

Koncepcja content marketingu (pol. marketingu treści) nie jest niczym nowym. Pierwszym szerzej udokumentowanym przykładem wykorzystania marketingu treści jest kampania marki Jell-O z początku XX wieku. Jej rezultatem był wzrost świadomości konsumenckiej odnośnie zastosowania żelatyny spożywczej w Stanach Zjednoczonych. Choć receptura na żelatynę  opatentowana została ponad 50 lat wcześniej, ówcześni konsumenci nie wiedzieli zbytnio jak z niej skorzystać. Odpowiedzią na taką postawę konsumentów były działania Franka Woodwarda, właściciela marki Jell-O (do dzisiaj jednej z najpopularniejszych marek w USA, obecnie w portfolio koncernu Kraft Heinz), który za pomocą artykułów, przepisów kuchennych i innych treści rozpowszechnił stosowanie galaretki Jell-O w Ameryce[1].

 

Jell-O Broszura

Przez długi czas marketing treści wykorzystywał analogowe narzędzia komunikacji, kosztach początkowych, na które mogły sobie pozwolić przedsiębiorstwa dysponujące odpowiednim kapitałem. Mniej zasobne podmioty, mające bardziej ograniczony budżet zmuszone były wykorzystywać prostsze i tańsze sposoby dotarcia do konsumenta. Rewolucję w tej materii przyniosła era cyfrowa, czyli gwałtowny rozwój Internetu i zniesienie kosztowej bariery wejścia dla mniejszych podmiotów. Powstało wówczas nowe pojęcie, jakim jest Digital Content Marketing.

„Digital Content Marketing to strategiczne podejście do marketingu definiowane jako proces skupiający się na tworzeniu i dystrybucji wartościowych treści w przestrzeni cyfrowej. Zarówno w sektorze B2C, jak i B2B celem jest przyciąganie oraz utrzymanie uwagi ściśle określonej grupy docelowej wokół świata marki.[2]

Według raportu IAB Polska z 2017 roku, z narzędzi marketingu treści korzysta ponad 80% polskich firm[3]. Wyniki tego badania zdecydowanie zaprzeczają innowacyjności tego rozwiązania, ponieważ jest stosowane przez zdecydowaną większość przedsiębiorstw. To co z tą innowacyjnością?

Samo wykorzystanie narzędzi content marketingu, takich jak blog firmowy, fanpage w mediach społecznościowych, kanał na YouTube, konto na Instagramie, czy choćby zwykła lista mailingowa, nie jest już dzisiaj działaniem innowacyjnym. Niemniej jednak, połączenie wszystkich tych kanałów dotarcia do konsumenta w ramach jednolitej strategii marketingowej stanowi wyzwanie. Jedynie 1/3 przedsiębiorstw deklarujących posługiwanie się marketingiem treści, posiada plan działań i jakąś bliżej nieokreśloną formę strategii komunikacji z otoczeniem.

Choć koncepcja content marketingu od dziesiątek lat pozostaje niezmienna to liczba narzędzi i form komunikacji rośnie w błyskawicznym tempie. Innowacyjny content marketing to działanie polegające na wykorzystaniu powszechnie dostępnych środków w kreatywnej i niepowtarzalnej formie. Ważne jest żeby te działania wiązała spójna strategia, o której szerzej w dalszej części artykułu.

 

Żeby nasz innowacyjny content marketing zaistniał warto przy opracowaniu strategii Content Marketingu przejść przez 5 kroków. Podjęcie niżej wymienionych działań ma na celu dokładne  poznanie potrzeb marki, produktu usługi, które chcemy promować.

Krok 1. Strategia Komunikacji Marki

Wszystkie działania promocyjny stają się bardziej efektywny wtedy, gdy są spójne i przejrzyste, dlatego warto zintegrować wszystkie narzędzia komunikacji i połączyć je w ramach jednej strategii, z której korzystamy planując innowacyjne działania marketingowe.

Krok 2. Idea i wyższy cel

Content Marketing nie jest działaniem jednorazowym, jest to seria działań, która składa się na większą całość. Warto, żeby tej szerszej perspektywie przyświecała jakaś idea. Pomoże to utrzymać spójność i jednolitość komunikacyjną, co przełoży się na lepszy odbiór działań marketingowych.

Krok 3. Analiza Konkurencji

Szeroko rozumiany benchmarking i wzorowanie się na konkurencji ułatwia rozpoczęcie wdrożenia content marketingu w przedsiębiorstwie. Przeanalizowanie treści publikowanych przez konkurencję może stanowić inspirację i pobudzić kreatywność osób odpowiedzialnych za działania promocyjne. Taka analiza porównawcza stanowi doskonałe narzędzie do odkrycia obszarów i nisz, które mogą być atrakcyjne dla komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem.

Krok 4. Audyt treści

W ramach dotychczasowej działalności przedsiębiorstwo mogło powstać wiele ciekawych materiałów, takich jak raporty, artykuły, statystyki, których publikacja może być atrakcyjna dla otoczenia firmy. Dlatego przed rozpoczęciem działań marketingowych warto dokonać przeglądu archiwów i dysków w poszukiwaniu gotowych treści użytecznych na potrzeby promocyjne. Pozwoli to ograniczyć wysiłek wkładany w gromadzenie i przygotowanie treści do publikowania na kanałach komunikacyjnych firmy.

Content Marketing i Social Media

Krok 5. Audyt SEO

Pozycjonowanie się w wyszukiwarce Google, jest dziś działaniem niezbędnym w przypadku wdrożenia strategii contentowej. Określenie słów kluczowych i właściwy dobór treści do klucza SEO pozwoli na lepszą widoczność w najpopularniejszej wyszukiwarce. Audyt SEO można dokonać samodzielnie, przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi oferowanych przez Google takich jak Google Search Console. Dzięki narzędziu GSC możemy poznać frazy, z jakich nastąpiły wejścia na naszą stronę oraz na ich podstawie stworzyć plan na umożliwiający rozwój serwisu.

Wyżej opisany sposób postępowania powstał po lekturze niezwykle inspirującej książki Barbary Stawarz-Garcia – Content Marketing i Social Media – Jak Przyciągać klientów, do której odsyłamy zainteresowanych dogłębnym poznaniem sztuki content marketingu[4].

To czy ten innowacyjny content marketing istnieje, czy nie?

Wracając do tytułowego pytania, czy innowacyjny content marketing istnieje, warto określić, co w marketingu treści ma być innowacyjne: narzędzia, czy treść?

W dobie powszechnej cyfryzacji trudno zyskać przewagę konkurencyjną poprzez wykorzystanie ogólnie dostępnych narzędzi. Dlatego innowacja zależy przede wszystkim od treści. To co piszemy powinno nieść wartościową dla konsumenta wiedzę, która podana zostanie w sposób atrakcyjny wizualnie oraz przede wszystkim w ciekawy sposób.

Innowacyjne podejście do wykorzystania koncepcji komunikacji z konsumentem stanowi esencje content marketingu, dlatego odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi następująco.

Marketing treści jest tylko i aż narzędziem, które w rękach kreatywnych i odważnych osób może stać się innowacyjnym środkiem do zwiększenia rozpoznawalności i wypromowania danego przedsiębiorstwa, produktu czy też marki.

Źródła

[1] https://www.jellogallery.org/history.html

[2] Content Marketing i Social Media Jak przyciągnąć klientów, Barbara Stawarz-Garcia, PWN, Warszawa 2018

[3] https://www.iab.org.pl/baza-wiedzy/raport-iab-polska-content-marketing/

[4] Content Marketing i Social Media Jak przyciągnąć klientów, Barbara Stawarz-Garcia, PWN, Warszawa 2018