Analiza Biznesowa w Innowacjach

W ostatnim wpisie przedstawiliśmy wartość dodaną płynącą ze sprawnego zarządzania projektami w innowacjach. Przedsiębiorstwa nieustannie szukają coraz lepszych sposobów na poradzenie sobie z ogromną liczbą zmian w projektach i starają się stosować nowoczesne, zwinne metody PM dla zwiększenia skuteczności wdrażania innowacji.

Najlepsze praktyki w tym zakresie zostały już dawno wypracowane i są stosowane od wielu lat. Jednak zarówno dane globalnych instytutów, jak i nasze własne doświadczenie w pracy z kilkonastoma korporacjami dalej pokazują, że mnóstwo projektów innowacyjnych kończy się porażką. Dlaczego tak jest? Według nas jednym z najważniejszych czynników takiego stanu rzeczy jest brak profesjonalnej analizy biznesowej.

Wdrażanie innowacji to skomplikowany proces, do którego potrzeba zaangażowania wielu interesiaruszy – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Skuteczne zebranie ich wymagań oraz jednocześnie zebranie potrzeb klientów, jest kluczowe dla budowy rozwiązań, które będą wartościowe. Wymagania te często są trudne do uchwycenia, ponieważ są niesprecyzowane, kosztowne lub po prostu zbyt kompleksowe do spełnienia. W związku z tym należyć je w odpowiedni sposób zebrać (elicytować), zweryfikować, przeanalizować, przekazać w ustrukturyzowanej formie zespołowi IT lub zespołowi projektowemu do realizacji, a następnie monitorować ich wykonanie. Taką odpowiedzialność powinien przyjąć na siebie każdy profesjonalny analityk biznesowy.

 

Sama analiza biznesowa, podażając za definicją BABOK® (Business Analysis Body of Knowledge) to „określanie potrzeb i rekomendowanie rozwiązań”[1]. W zarządzaniu innowacjami jest to szczególnie ważny obszar wiedzy. Aby innowacja była sukcesem, musi przecież odpowiadać na konkretne potrzeby użytkowników czy klientów. Według Benchmark Study[2] prawdopodobieństwo sukcesu projektu z ponadprzeciętną analizą biznesową zwiększa się aż o 400%! Jednocześnie CIO Magazine[3] wskazuje, że 60-80% wszystkich porażek projektów może być związane ze złym zarządzaniem wymaganiami i interesariuszami.

Z doświadczenia zdobytego w Enky Consulting, gdzie profesjonalnie stosujemy najlepsze praktyki analizy biznesowej w zarządzaniu innowacjami, wynika, że posiadanie w projekcie dedykowanej osoby, która jest pośrednikiem między światem biznesu a światem technologii, w ogromny sposób przyczynia się do skutecznej realizacji projektów innowacyjnych.

Business Analysis Core Concepts Model®

Jednym z podstawowych modeli w analizie biznesowej jest BACCM (Business Analysis Core Concepts Model)[4] , który w uproszczeniu wskazuje najważniejsze wartości. Składa się on z sześciu konceptów: Zmiana (Change), Potrzeba (Need), Rozwiązanie (Solution), Wartość (Value) i Kontekst (Context). Model ten reprezentuje zestaw podstawowych pojęć i określa relacje pomiędzy nimi.

Ta struktura często jest porównywana do trójkąta ograniczeń projektowych (zakres, czas, koszt) znanego z zarządzania projektami. W obu tych modelach kluczowe jest zrozumienie, że poszczególne elementy mają wpływ na pozostałe i wspólnie stanowią system, którym należy zarządzać przez zestaw określonych praktyk i procesów.

Model BACCM może być z sukcesem stosowany także w innowacjach. Wszelkie projekty i działania innowacyjne powinny brać pod uwagę każdy z sześciu konceptów. W poniższej tabeli zebraliśmy ich definicje[5] oraz zapronowaliśmy pytania, na które warto szukać odpowiedzi w ramach wdrażania innowacji

Analiza biznesowa nie kończy się wyłącznie na tym modelu – jest to obszar wiedzy zawierający kompleksowe techniki i metody, między innymi w ramach:

 • Diagnozy potrzeb – techniki i procesy analizy przyczyn, analizy stanu obecnego, analizy business case, studia wykonalności, analizy kosztów i korzyści
 • Planowania – techniki i procesy planowanie analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami, współpraca z kierownikiem projektu, cykl życia projektu
 • Analizy i elicytacji wymagań – techniki i procesy elicytacji (w tym wywiady pogłębione, warsztaty facilytacyjne, ankiety) oraz modele i diagramy (zakresowe, procesowe, relacyjne, danych)
 • Śledzenia i monitorowania wymagań – techniki i procesy śladowania wymagań i zarządzania zmianiami
 • Oceny – techniki i procesy walidacji i weryfikacji, testowania, oceny wdrożeń

W Enky Consulting wspieramy organizacje w profesjonalnym stosowaniu analizy biznesowej podczas skutecznego poszukiwania i wdrażania innowacji. Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się!  Źródła:

  [1] IIBA (2017), A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), IIBA Global Business Analysis Core Standard

  [2] AG Consulting (2008) Business Analysis Benchmark Study

  [3] CIO Magazine, Christopher Lindquist, (2005), Fixing the Software Requirements

  [4]IIBA, (2017), BABOK Guide… op cit

  [5] IIBA, (2013), BACCM Overview, The Core Concepts Business Analysis Core Concept Model