Analiza biznesowa a łańcuch wartości Portera

Analiza biznesowa a łańcuch wartości Portera

Pojęcie łańcuch wartości Portera ma bardzo teoretyczny wydźwięk i w pierwszej chwili bardziej kojarzy się z wykładem z zarządzania, niż z realnym biznesem. Dlatego w tym artykule chcemy pokazać Państwu praktyczną wartość analizy biznesowej opartej o koncepcję Michael E. Portera.

Zgodnie z przewodnią myślą autora, przewaga konkurencyjna firmy nie wynika z jednego unikalnego czynnika (np. tajnej receptury), a jest efektem  wielu dyskretnych działań, które firma wykonuje w projektowaniu, produkcji, marketingu, dostarczaniu i wspieraniu swojego produktu.

Każde przedsięwzięcie wnosi wartość dodaną dla firmy. Dla każdego projektu wartość może być inna, może być to marża czy dodatkowy dochód, ale także może być to cenne doświadczenie oraz istotne wnioski. Analiza biznesowa łańcucha wartości pozwala określić kluczowe elementy – ogniwa – w projekcie, bądź działalności firmy.

Jeżeli interesuje Cię wyłącznie praktyczne zastosowanie łańcucha wartości kliknij tutaj, a pominiesz teoretyczny opis koncepcji Portera.

Łańcuch wartości Portera – Teoria

Łańcuch wartości Michaela E. Portera

Porter określił dwa podstawowe rodzaje działań w przedsiębiorstwie, działania główne, nazywane podstawowymi oraz działania pomocnicze.

Działania główne polegają na procesach dodających wartość produktowi, bądź usłudze oferowanej przez firmę, natomiast działania pomocnicze określają kulturę organizacyjną firmy oraz zasoby niezwiązane z procesem produkcji.

Działania główne według Portera składają się z pięciu elementów:

 • Inbound Logistics – logistyka wewnętrzna – przyjmowanie, magazynowanie i dystrybucję surowców, zasobów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, bądź procesie realizacji usługi.
 • Operacje – realizacja usługi, bądź wytworzenie produktów gotowych, w którym posiadane zasoby są przekształcane w produkt końcowy.
 • Outbound Logisticslogistyka zewnętrzna czyli działania post produkcyjne, takie jak magazynowanie produktów, pakowanie, dystrybucja i dostawa ostatniej mili (Last Mile).
 • Marketing i sprzedaż – wszystkie procesy związane z kreowaniem popytu na produkt i podnoszenia świadomości klienta o produkcie, usłudze. Etap obejmują reklamę, promocję, organizację sił sprzedaży, kanały dystrybucji, ustalanie cen i zarządzanie produktem końcowym w celu kierowania go do odpowiednich grup konsumentów.
 • Serwis – w przypadku usług, czy sprzedaży detalicznej jest to obsługa posprzedażowa klienta. Natomiast w przypadku produkcji przemysłowej mogą być to takie aktywności jak instalacja, szkolenie, konserwacja, naprawa, gwarancja i usługi posprzedażowe.

Działania pomocnicze według Portera obejmują cztery podstawowe kategorie działalności przedsiębiorstwa:

 • Infrastruktura firmy – obejmuje działania takie jak rachunkowość, prawo, finanse, kontrola, public relations, zapewnienie jakości i ogólne (strategiczne) zarządzanie.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – obejmuje wszystkie działania związane z rekrutacją, zatrudnianiem, szkoleniem, rozwojem, wynagradzaniem i (w razie potrzeby) zwalnianiem lub zwalnianiem pracowników.
 • Rozwój technologiczny – odnosi się do urządzeń, sprzętu, oprogramowania, procedur i wiedzy technicznej wykorzystywanej w procesie przekształcania danych wejściowych w dane wyjściowe.
 • Proces zakupowy (Zaopatrzenie – ang. Procurement) – nabywanie towarów, usług lub prac ze źródeł zewnętrznych. W tej dziedzinie przedsiębiorstwo podejmuje również decyzje dotyczące zakupów.

Łańcuch wartości Portera – Praktyka

Teoria Portera liczy już sobie 35 lat, mimo to w dalszym ciągu jej założenia pozostają aktualne, a sama teoria może podlegać modyfikacjom i łatwo można ją dostosować do współczesnych realiów rynkowych. Właśnie w oparciu o opisaną powyżej teorię stworzyliśmy przykładowy łańcuch wartości e-commerce. Jest to przykład wykorzystania tej teorii do przeprowadzenia analizy biznesowej współczesnej, nieznanej 35 lat temu działalności biznesowej. Przygotowany przez nas łańcuch wartości e-commerce stanowi przykład elastyczności teorii łańcucha wartości.

Przykładowy łańcuch wartości w e-commerce

W prostej formie opartej na teorii Portera przedstawiliśmy kolejne etapy tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie handlującym w Internecie. W przypadku naszego przykładowego łańcucha wartości e-commerce przyjęliśmy założenie, że przedsiębiorstwo samodzielnie wytwarza produkty końcowe, jednakże równie dobrze może je nabywać od dostawców zewnętrznych.

Łańcuch wartości e-commerce, e-commerce value chain

W przypadku modelu dla branży e-commerce dostosowaliśmy działania główne do warunków prowadzenia sprzedaży online. Według naszego doświadczenia w tym sektorze szczególne znaczenie ma logistyka i dystrybucja post produkcyjna (Outbound Logistics) niż proces produkcji i logistyki wewnętrznej.

Każdy ze wskazanych przez nas ogniw wnosi konkretną wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. Badania i rozwój pozwalają wdrażać do oferty nowe produkty, które materializują się w procesie produkcji. Wartością dodaną marketingu i sprzedaży jest świadomość konsumenta oraz wykreowany popyt na produkt, który potem zostaje zaspokojony poprzez sprzedaż oraz sprawną i bezproblemową dostawę. Jednakże na tym dbanie o zaspokojenie potrzeb klienta się nie kończy, obsługa posprzedażowa pozwala ograniczyć ryzyko negatywnego odbioru zakupu przez klienta, a także wykreować popyt na kolejną porcję produktu, bądź usługi. Tym samym każde z ogniw wnosi realną wartość do przedsiębiorstwa, którą określamy w oparciu o stworzony przez naszych ekspertów łańcuch wartości e-commerce.

Analiza biznesowa przy użyciu łańcucha wartości

Poprzez przystosowanie 35-letniej teorii Michaela E. Portera do obecnych realiów rynkowych otrzymujemy szkic procesu sprzedażowego. Wykorzystanie modelu Portera pozwala nam logicznie zobrazować proces biznesowy jaki zachodzi od początku do końca sprzedaży produktu, bądź usługi. Opracowując analizę w oparciu o łańcuch wartości dzielimy na ogniwa poszczególne etapy procesu sprzedażowego danego projektu, przedsięwzięcia, czy też działalności całego przedsiębiorstwa.

Po podziale na ogniwa, możemy łatwiej zidentyfikować wartość dodaną wynikającą z realizacji danego procesu. Informacja o wartości dodanej pozwala podjąć decyzje o sposobie realizacji danego przedsięwzięcia. Znając potencjalną wartość dodaną, można zdecydować w jaki sposób będzie realizowany dany proces, czy wykonywany będzie w ramach działalności firmy, czy wykorzystany zostanie outsourcing, offshoring bądź inna forma podwykonawstwa.

Korzyści z wykonania analizy łańcucha wartości:

 • Otrzymanie graficznie opracowanego procesu w przystępnej formie;
 • Zidentyfikowanie wartości dodanej z poszczególnych podejmowanych działań;
 • Możliwość wydzielenia, lub podzielania wybranych procesów;
 • Otrzymanie narzędzia do łatwiejszego wyjaśniania procesów dla członków zespołu, na przykład dla nowych pracowników;

Jeżeli poszukujesz wartości dodanej swoich działań, skontaktuj się z nami, pozwolimy Ci odkryć przed Tobą procesowe zawiłości i wskazać realną wartość dodaną Twojej działalności. Wykonujemy szereg analiz biznesowych, automatyzujemy procesy biznesowe, chętnie dzielimy się naszą wiedzą, sprawdź sam co możemy dla Ciebie zrobić!