Definicja innowacji, czyli kilka słów o teorii

Coraz częściej idee, które miały być przełomowe i rewolucyjne zamieniają się w buzzwordy czy wydmuszki. Innowacją chwalą się wszyscy: od międzynarodowych korporacji, poprzez startupy, kończąc na instytucjach publicznych. Niestety, wszyscy chwalą się pojęciem, choć podstaw znaczenia i zastosowania nie znają. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy – brakuje wiedzy o innowacji i zarządzaniu innowacjami w korporacjach, a coraz więcej ‘ekspertów’ tylko pogłębia tę i tak głęboką już przepaść. Tak więc zacznijmy od początku – czym są innowacje?

Definicja innowacji

W Enky kierujemy się prostą zasadą i jasną definicją: innowacje to wdrażanie nowych pomysłów i zmian w przedsiębiorstwie dla uzyskiwania przewagi konkurencyjnej i konkretnych korzyści biznesowych.

Według nas najlepszą oficjalną definicją jest stanowisko OECD oraz Eurostatu wskazane w podręczniku Oslo Manual. Międzynarodowe instytucje określają innowacje jako:

  • Wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu i usługi.
  • Wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego procesu.
  • Wprowadzenie nowego rodzaju marketingu lub organizacji praktyk biznesowych.
  • Wprowadzenie nowej organizacji pracy i stosunków ze otoczeniem zewnętrznym.

Podręcznik już sam w sobie jest niewyczerpanym źródłem informacji o innowacjach, bo gdybyśmy mieli określić go jednym zdaniem, to jest to międzynarodowy podręcznik metodologiczny z dziedziny badań statystycznych innowacji. Powyższe ujęcie teoretyczne ma na celu ułatwienie zrozumienia innowacji. Często spotykamy się z podejściem, gdzie teoria jest spychana na drugi plan lub w ogóle nie jest brana pod uwagę. Oczywiście, same definicje i książki nie rozwiążą problemu biznesowego. Jednak one w połączeniu z doświadczeniem są ogromną przewagą w stosunku do ludzi, którzy opierają się tylko i wyłącznie na praktyce. Teoria jest idealnym dopełnieniem praktyki.

Definicja Innowacji/rodzaje innowacji Enky consulting

Początki innowacji

Innowacja w ujęciu ekonomicznym po raz pierwszy została opisana przez J.A. Schumpetera już̇ w pierwszej połowie XX wieku (1911r.). Ten austriacki ekonomista wskazał, że aby utrzymać wysoką pozycję konkurencyjną na rynku, przedsiębiorstwa muszą wykazywać́ się̨ innowacyjnością. Zdefiniował on pięć przypadków zmian w organizacjach, które mogą być uznane za innowacje, takich jak np. wprowadzenie nowego produktu na rynek lub wprowadzenie nowej metody produkcji.

Schumpeter w swoich rozważaniach skupił się na przemyśle, szczególnie na procesach produkcyjnych. Jego teoria dotyczyła gospodarki kapitalistycznej, w której dużą̨ rolę odgrywały czynniki produkcji – ziemia, praca i kapitał. Wyjaśniał naturę zmian i rozwoju gospodarczego poprzez proces tzw. twórczej destrukcji. Dążenie do innowacyjności jest naturalne wśród konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, które porzucają stare produkty i struktury na rzecz tych coraz bardziej efektywnych i lepszych. W wyniku takiej destrukcji przestarzałe rozwiązania zostają usunięte z rynku.

Austriacki ekonomista rozumiał innowacje jedynie jako zastosowanie pewnego rozwiązania po raz pierwszy. Nie utożsamiał jej z procesem rozpowszechniania, który określał imitacją. Zwracał szczególną uwagę na wartość dodaną z wdrażania innowacyjnych rozwiązań, ich komercyjne i praktyczne zastosowanie. Uważał, że pewna liczba zmian nie może zostać określona innowacją, gdyż nigdy nie zostaje wdrożona do produkcji na dużą skalę.

Zmiany na przestrzeni lat

W ciągu następnych 100 lat coraz większego znaczenia nabierały takie czynniki jak wiedza i informacja, szybki postęp technologiczny, oraz zmniejszające się znaczenie przemysłu na rzecz usług. To właśnie głównie te czynniki spowodowały powstanie nowych koncepcji innowacji i duży wzrost zainteresowania problematyką innowacyjną. Ekonomiści tacy jak Peter Drucker czy Michael Porter wprowadzili tzw. szeroką interpretację, rozszerzyli znacznie zakres przedmiotowy i wyszli poza sferę techniczną / produkcyjną.

Określali oni innowację jako każdą zmianę w przedsiębiorstwie wykorzystującą dostępną w gospodarce wiedzę, także powtórne wykorzystanie wyrobów, metod produkcji czy organizacji. Ważnym punktem jest eksploatacja nowych pomysłów nie tylko w sferze gospodarczej czy technicznej, ale także np. społecznej, edukacyjnej.

Innowacje vs. Enky Consulting

Od zawsze uważamy, że dokonywanie innowacji jest metodą na osiąganie przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw, np. poprzez osiąganie wzrostu przychodów (nowe produkty, nowe segmenty rynku) czy optymalizacje procesów (oszczędności, jakość, efektywność). Odpowiednie zarządzanie procesem innowacji jest kluczem do sukcesu dla firm, które nie tylko chcą utrzymać się na rynku, ale także zdobyć pozycję lidera.

W Enky pomagamy przedsiębiorstwom efektywnie zarządzać tym procesem poprzez poszukiwanie źródeł innowacji, selekcję projektów innowacyjnych i wdrażanie rozwiązań z sukcesem.

Działamy z zachowaniem standardów wiedzy teoretycznej o zarządzaniu innowacjami, analizy biznesowej i zarządzaniu projektami. Ta wiedza w połączeniu z doświadczeniem w realizacji ponad 30 projektów innowacyjnych w przeciągu ostatnich 4 lat, gdzie doradzaliśmy międzynarodowym korporacjom, pozwala nam być niezwykle skutecznymi ekspertami w zakresie poszukiwania i wdrażania innowacji.

Ten blog to kwintesencja Enky. To właśnie tu będziemy się dzielić najlepszymi praktykami tworzonymi przez ekonomistów, które my przetestowaliśmy i wdrożyliśmy do korporacji. Nie boimy się ciężkiej pracy, o czym świadczą zrealizowane przez nas projekty w międzynarodowych organizacjach. Tworzyliśmy własne startupy i przedsięwzięcia. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, dlatego pokażemy Wam metody, procesy, narzędzia oraz działania, jakie stoją za Enky Consulting.

Mamy nadzieję, że poczujecie się tu jak u siebie, a innowacje przestaną być tajemniczą i enigmatyczną materią. Do następnego przeczytania!

Eksperci Enky Consulting z wielką przyjemnością służą naszym klientom w zakresie rozwoju innowacji oraz zyskania przewagi konkurencyjnej. Odezwij się do nas, by porozmawiać o procesach w Twojej firmie i zwiększyć szanse na skuteczne działanie!

Sprawdź ofertę

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami,
wyślij e-mail na adres kontakt@enkyconsulting.com