Portfolio Optymalizacja procesu Order-to-Delivery i usprawnienie łańcucha dostaw
Portfolio Optymalizacja procesu Order-to-Delivery i usprawnienie łańcucha dostaw

Optymalizacja procesu Order-to-Delivery i usprawnienie łańcucha dostaw

600%

Poprawy wskaźnika OTiF

50%

Zmniejszenia liczby eskalacji

Rozmiar organizacji:
1 000 – 10 000 pracowników

Typ organizacji:
Prywatna

Branża:
Przedsiębiorstwo elektrotechniczne

Czas trwania/liczba godzin:
3 miesiące

„Nieefektywny system pracy w silosach zastąpiliśmy zarządzaniem strumieniem wartości, podziałem ról i odpowiedzialności.”

Michał Mądry

Enky Consulting Managing Partner 

1. Problem

Głównymi wyzwaniami w projekcie dla naszego klienta były:

  • Nieefektywny proces E2E (Order-To-Delivery),

  • Niski poziom wskaźnika OTIF (On-Time In-Full),

  • Niska jakość przetwarzania w ramach procesu realizacji zamówień oraz brak terminowości dostaw.

Proces E2E w linii biznesowej opartej o eksport produktów na rynek azjatycki (Indie) posiadał liczne luki komunikacyjne oraz systemowe, co uniemożliwiało efektywny przesył danych i realizację zamówień. Departamenty zaangażowane w proces E2E miały tendencję do pracy w silosach i nieefektywnej współpracy, przy wyzwaniach z koordynacją cyklu życia zamówienia. Wpływało to na niską wartość wskaźnika OTIF oraz niską jakość świadczonych usług. Klienci zauważali luki w wydajności w zakresie terminowości dostaw i przetwarzania danych w procesie realizacji zamówień.

Drzewo wartości - Case Study Enky Consulting

2. Rozwiązania

Mapowanie strumienia wartości

Narzędziem, dzięki któremu zbudowano nowy system zarządzania, pracy i przesyłu danych, było mapowanie strumienia wartości. Używa się go do mapowania i analizowania kroków w procesie. Może być wykorzystywane do identyfikacji wąskich gardeł, marnotrawstwa i nieefektywności w procesie. Jest to kluczowe narzędzie w analizie rozwiązywania problemów, ponieważ może pomóc zobaczyć duży obraz i zrozumieć, jak różne części procesu oddziałują na siebie.

Wykorzystując narzędzie, zidentyfikowaliśmy nieefektywności oraz marnotrawstwa w procesie. Dodatkowymi wdrożeniami usprawniającymi były koordynacja prac nad usprawnieniami w zespołach sprzedaży, zarządzania zamówieniami, logistyki i obsługi klienta. Istotnym elementem była także optymalizacja procesów w zakresie łańcucha dostaw oraz usprawnienia komunikacji i zarządzania.

W ramach audytu zarządzania przeprowadziliśmy także kompleksową analizę przyczyn pierwotnych (narzędzie).

Strumień wartości - Case Study Enky Consulting

3. Efekty

Nasze działanie optymalizacyjne pozwoliły na wprowadzanie poniższych  usprawnień:

  • Znacząco poprawiono wskaźnik OTIF – do poziomu powyżej benchmarku na innych rynkach,

  • Poprawiono doświadczenia klienta i zmniejszono koszty w procesie,

  • Uprawniono współpracę pomiędzy departamentami,

  • Stworzono klarowny system zarządzania strumieniem wartości, podziałem ról i odpowiedzialnością,

  • Usprawniono Daily Management,

  • Zmniejszono liczba defektów i eskalacji.

Liczby oraz zmiany mówią same za siebie! Wdrażanie narzędzi optymalizacyjnych pozwala na istotne zmiany w modelach zarządzania oraz przekłada się bezpośrednio na zwiększanie wartości biznesowej przedsiębiorstwa.

Referencje

digital poland_logo_kolor

Rekomendujemy współpracę z Enky Consulting jako rzetelnym partnerem biznesowym, przykładającym szczególną uwagę do określenia potrzeb i oczekiwań klienta.

Enky Consulting to przede wszystkim ludzie oddani pracy, o dużej wiedzy i doświadczeniu. Podczas realizacji projektu aipoland.org, pracownicy Enky wykazali się zaangażowaniem i sumiennością w przygotowaniu materiałów na potrzeby Fundacji Digital Poland, a produkty prac projektu cechowały się wysoką jakością i zostały przekazane terminowo. Czekamy na kolejne współprace!

Piotr Mieczkowski

Dyrektor Zarządzający

Project Manager:

Michał Mądry

Enky Consulting Managing Partner

Założyciel i pierwszy wspólnik Enky Consulting. Certyfikowany ekspert w obszarze zarządzania projektami (PMP®, PMI-ACP®, PMO-CP®,PgMP®), analizy biznesowej, (PMI-PBA®) i zarządzania zmianą (PROSCI-CMP®). Stanowi trzon działalności Enky. Od 7 lat zajmuje się doradztwem innowacji, nowoczesnych metod zarządzania oraz zarządzania technologiami. Przeprowadził liczne projekty wdrażające rozwiązania i narzędzia innowacyjne do spółek oraz startupów.

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami,
wyślij e-mail na adres
kontakt@enkyconsulting.com

Umów się na darmowe,
30 minutowe spotkanie

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy biznesowe.
Umów się na spotkanie i skonsultuj z nami możliwe rozwiązania Twoich przeszkód.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

kontakt@enkyconsulting.com

darmową konsultację

[/fusion_title]

Dostarczamy rozwiązania na najbardziej skomplikowane problemy z jakimi boryka się Twoja firma. Wierzymy, że biznes jutra to dobrze zbudowany system procesów, automatyzacji i elastycznego podejścia do każdego projektu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Zobacz inne wdrożenia