Jak poprawić relację z pracownikami? I 3 kroki do bardziej efektywnej komunikacji z pracownikami

Komunikacja jest kluczowym elementem skutecznych procesów biznesowych, a pracownicy są podstawą każdej firmy. W Polsce wyniki badań wykazują, że zdecydowana większość pracodawców stosuje tradycyjne metody komunikacji, takie jak spotkania, maile i rozmowy telefoniczne. W związku z tym wielu pracodawców szuka sposobów na optymalizację komunikacji z pracownikami i poprawę ich doświadczeń. W tym artykule przedstawimy Wam 3 kroki, które mogą znacznie usprawnić przekazywanie informacji i poprawić relacje w Waszych przedsiębiorstwach.

Wykorzystanie nowych technologii.

Według badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w 2019 roku, 79% firm wykorzystuje technologie do poprawy kontaktu z pracownikami. Większość firm stosuje technologie do komunikowania się ze swoimi pracownikami, w tym do tworzenia i dystrybucji treści, a także do monitorowania wydajności.

Badanie Deloitte wykazało również, że 89% firm wykorzystuje technologie do zarządzania zasobami ludzkimi, w tym do tworzenia i zarządzania bazami danych pracowników. Ponadto 86% biznesów wykorzystuje technologie do monitorowania wyników oraz wdrażania i zarządzania systemami motywacyjnymi dla pracowników.

Badanie Deloitte wykazało również, że 92% firm wykorzystuje technologie do tworzenia i zarządzania programami szkoleniowymi dla swoich pracowników. Ponadto 82% firm wykorzystuje technologie do tworzenia platform do wymiany informacji i współpracy między pracownikami.

Według badania Deloitte, wykorzystywanie technologii do poprawy kontaktu z pracownikami przynosi zauważalne korzyści. W badaniu wykazano, że firmy, które wykorzystują technologie do poprawy kontaktu z pracownikami, zanotowały znaczący wzrost wydajności, zaangażowania i lojalności pracowników.

Wykorzystanie analizy danych do określenia potrzeb pracowników.

Na podstawie danych można zidentyfikować i zweryfikować trendy i zachowania Poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi analitycznych można wyciągać wnioski na temat wymagań pracowników w różnych regionach. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest również tworzenie skutecznych strategii komunikacyjnych, które będą odpowiadały potrzebom konkretnych pracowników.

Analiza danych może pomóc w ustaleniu, jakie informacje są najbardziej przydatne dla pracowników w poszczególnych regionach. Może to obejmować zarówno szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu pracy, jak i informacje dotyczące środowiska pracy, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki. Analiza danych może również pomóc w wykrywaniu trendów w zachowaniu pracowników, co pozwoli zrozumieć ich potrzeby.

Innym sposobem wykorzystania analizy danych jest zrozumienie, jakie są najlepsze strategie komunikacyjne dla danej grupy pracowników. Na przykład, w niektórych kulturach może być ważne, aby pracownicy byli informowani o nowych zmianach w sposób bardziej bezpośredni, podczas gdy w innych kulturach bardziej odpowiednie może być przekazywanie informacji w postaci komunikatów. Analiza danych może pomóc w ustaleniu, które metody komunikacji są najbardziej skuteczne dla określonej grupy pracowników.

3-kroki-do-bardziej-efektywnej-komunikacji-z-pracownikami

Zrozumienie, jak ważne jest wsparcie ze strony pracodawców.

Wyrozumienie strony pracodawców może znacznie pomóc w lepszej komunikacji z pracownikami. Badania pokazują, że pracodawcy, którzy zrozumieli, czego oczekują od pracowników, odnotowują znacznie wyższy poziom satysfakcji pracowników. W rzeczywistości, w badaniu przeprowadzonym w 2016 roku przez Gallup, wykazano, że pracownicy, którzy czują, że ich pracodawca szanuje ich, mają o 32% większą motywację do osiągania wyników i o 21% wyższy poziom lojalności wobec swojego pracodawcy.

Jednym z kluczowych punktów zrozumienia strony pracodawców jest także odpowiednie wynagrodzenie. Według badań przeprowadzonych przez Society for Human Resource Management, pracownicy, którym przysługuje wyższe wynagrodzenie, są bardziej skłonni do wykonywania swoich obowiązków. Ponadto, w badaniu wykazano, że ponad 55% pracowników uważa, że ich zarobki są istotnym czynnikiem wpływającym na ich wytrwałość w pracy. Ponadto, statystyki wykazują, że jeśli pracownicy uważają, że są wynagradzani adekwatnie do swojej pracy, są bardziej skłonni do poświęcenia więcej czasu i energii w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Kolejnym ważnym aspektem zrozumienia strony pracodawców jest uznawanie wysiłków pracowników. Według badań przeprowadzonych przez Gallupa, pracownicy, którzy czują, że są doceniani, są bardziej skłonni do ciężkiej pracy i konsekwentnie wykonują swoje obowiązki. Ponadto, statystyki wykazały, że ponad 45% pracowników uważa, że docenienie ich wysiłków jest bardzo ważne dla ich wytrwałości w pracy.

Podsumowując

Pracodawcy powinni zarówno wykorzystywać nowe technologie do nawiązywania kontaktu – jak i analizować dane, aby lepiej zrozumieć potrzeby pracowników. Przede wszystkim jednak powinni oni zapewniać pracownikom wystarczające wsparcie, aby czuli się doceniani i zaangażowani.

Komunikacja jest kluczem do sukcesu w każdym środowisku pracy. Niezależnie od tego, czy jest to małe przedsiębiorstwo, czy duża firma. Istotne jest, aby managerowie i pracownicy wiedzieli, jak skutecznie porozumiewać się ze sobą.

Kiedy masz jasno określone cele, narzędzia do ich realizacji i kulturę otwartej komunikacji, Twoja organizacja może osiągnąć sukces. Więc zacznij wdrażać te działania w swojej organizacji i zobacz różnicę!

W Enky Consulting wspieramy organizacje w budowaniu zwinności organizacyjnej budowanie strategii, zarządzanie zmianą, rozwój przywództwa i komunikację. Jesteśmy zespołem doświadczonych konsultantów, którzy pomagają budować zespoły zwinne, adoptować zwinne techniki i projekty agile. Oferujemy agile coaching dla zespołów projektowych. Wdrażamy podejście projektowe do organizacji, nie tylko związane z metodykami zwinnymi.

Umów się na bezpłatne spotkanie!

3-kroki-do-efektywnej-komunikacji-z-pracownikami