Poszukujemy innowacji
i skutecznie je wdrażamy.

Misja

Za wszystkimi naszymi działaniami stoi pasja do innowacji, doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz wiara we wpływ technologii na efektywność organizacji.

Burzymy teatr innowacji
Pomagamy korporacjom rozwiązywać problemy biznesowe poprzez wdrażanie innowacji.  Znajdujemy źródła do wzrostu przychodów i zmniejszenia kosztów dzięki technologii. Zwiększamy efektywność działań innowacyjnych, jednocześnie ograniczając ryzyko niepotrzebnych projektów czy błędnych decyzji biznesowych. Jesteśmy technologicznym zdrowym rozsądkiem.
Dom Pod Orłami
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

contact@enkyconsulting.com